nieuws

Twente profiteert vroeg van economisch herstel

Twente herstelt economisch snel
Twente herstelt economisch snel
De Twentse arbeidsmarkt zal in een relatief vroeg stadium profiteren van het voorzichtig economisch herstel. Dat blijkt uit de Arbeidsmonitor van de Regio Twente, op basis van een publicatie van de ING.
Dat komt door de structuur van de bedrijvigheid in Twente. De machinebouw gaat voorop in het economisch herstel en die sector is in Twente sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland. Ook ontstaat er meer vraag naar vervangend personeel omdat er in Twente gemiddeld meer gepensioneerden zijn die arbeidsplaatsen vrijmaken.
De eerste groei van arbeidsplaatsen en een groeiend aantal vacatures is dit jaar nog niet te verwachten. Het voorzichtige herstel vertaalt zich dus nog niet direct in een dalende werkloosheid in Twente. De werkloosheid zal volgens de verwachtingen eerst nog verder oplopen.

Twaalf procent werklozen

In Twente was eind december 12 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat zijn 33.545 geregistreerde werklozen. Landelijk kwam de werkloosheid eind december uit op 9,7 procent, 762.469 werkzoekenden. De verwachting is dat de werkloosheid in Twente dit jaar nog verder stijgt. Er zijn weinig vacatures in Twente. Eind december stonden er circa 3.450 vacatures open, een jaar eerder bedroeg het aantal vacatures ongeveer 3.800.
Nu de cijfers van december bekend zijn kan voor de meeste economische indicatoren in de arbeidsmarktmonitor Twente 2013 worden vergeleken met 2012. Volgens de arbeidsmarktmonitor Twente valt de vergelijking van het jaar 2013 met 2012 economisch negatief uit. Alleen het aantal faillissementen daalde en het aantal mensen in de WW groeide minder hard vergeleken met de rest van het land.
Het gemiddeld aantal geregistreerde werklozen in Twente steeg op jaarbasis met 37 procent. De jeugdwerkloosheid steeg met 30 procent. Het gemiddeld aantal WW-uitkeringen steeg ten opzichte van 2012 met 26 procent.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.