nieuws

Zwolle start sanering restverontreiniging grond theater De Spiegel

Theater De Spiegel
Theater De Spiegel
De gemeente Zwolle start met het saneren van de restverontreiniging op het Noordereiland. De gemeente neemt de grondwatersanering van het terrein waar nu theater De Spiegel staat, over van de provincie Overijssel.
Op het terrein, het Noordereiland, stond van 1848 tot 1969 een gasfabriek. Daardoor raakte de bodem sterk verontreinigd met onder meer PAK, cyanide, zware metalen, BTEX en minerale olie. Voor de bouw van het theater werd de grond gesaneerd, maar in het diepe grondwater en onder de parkeergarage is een verontreiniging achtergebleven.

Vervuild grondwater moet op één plek blijven

Na een eenmalige afkoopsom 2,7 miljoen van de provincie Overijssel, neemt de gemeente Zwolle de verantwoordelijkheid voor de grondwaterkwaliteit over. De gemeente plaatst pompen op het terrein die het grondwater omhoog brengen. Daardoor wordt het water schoner en blijft het op één plaats. Dat is belangrijk volgens woordvoerder Bonnie van der Meer: "Verderop in de stad, bij het kantoor van Vitens, zijn drinkwaterputten. Je wilt voorkomen dat dit vervuilde grondwater daar terechtkomt."
Uiteindelijk moet het gehele Noordereiland gesaneerd worden, als de rest van het terrein ontwikkeld wordt. Dan wordt er ook een oplossing gezocht voor het grondwater, zegt wethouder Erik Dannenberg: "Het grondwater op deze locatie wordt nooit geschikt als drinkwater, maar kan wel heel goed gebruikt voor bijvoorbeeld energieopwekking (warmte-koude opslag). De waterkwaliteit gaat hierdoor ook vooruit."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.