nieuws

Pleidooi voor samenvoegen Overijssels en Fries natuurgebied

De gemeente Weststellingwerf doet een dringend beroep op de provincie Overijssel om het Friese natuurgebied de Rottige Meenthe aan te sluiten op Nationaal Park Weerribben-Wieden. De conceptplannen daarvoor zijn al in 2007 gemaakt. De verbindingsgronden, net achter Ossenzijl, zijn aangekocht door de Dienst Landelijk Gebied. Maar tot nu toe laat bestuurlijk Overijssel het om onduidelijke redenen afweten. Tot grote teleurstelling van de provincie Friesland en de gemeente Weststellingwerf.
Door de aansluiting van het 1000 hectare grote Friese natuurgebied op Nationaal Park de Weerribben-Wieden, ontstaat er een uniek aaneengesloten ecologisch waterrijk gebied, dat met ruim 11000 hectare het grootste wetland van Europa vormt.
De aansluiting is niet alleen van belang voor de bevordering van de flora en fauna in het gebied, maar ook voor het vergroten van de naamsbekendheid in Europa. Als de Rottige Meenthe onder de noemer Nationaal Park valt is dat ook goed voor het toerisme in de regio.

Onderzoek toekomst Nationaal Park Weerribben-Wieden

Omdat de taken en bevoegdheden voor natuurbeheer van het Rijk zijn overgeheveld naar de provincies, is Overijssel een onderzoek gestart naar de invulling van het toekomstige beheer van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. In dat onderzoek wordt opnieuw gekeken naar de mogelijke aansluiting van de Rottige Meenthe.
Burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf, al zeven jaar een warm pleitbezorger van het verbinden van beide natuurgebieden, doet een dringend beroep op gedeputeerde Hester Maij van Overijssel om de gebieden samen te voegen. Hij hoopt dat ze de bestuurlijke onwil van haar voorgangers achter zich laat en na zeven jaar discussie de Rottige Meenthe eindelijk met Nationaal Park de Weerribben-Wieden verbind. De provincie Overijssel laat in een reactie weten eerst het onderzoek, dat halverwege april klaar is, af te wachten.
Bekijk de video in HD op YouTube

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.