nieuws

Twentse gemeenten maken afspraken met Bureau Jeugdzorg Overijssel

Afspraken met Bureau Jeugdzorg
Afspraken met Bureau Jeugdzorg
De veertien Twentse gemeenten hebben afspraken gemaakt met het Bureau Jeugdzorg Overijssel over de taken die het Bureau vanaf volgend jaar nog zal uitvoeren voor de gemeenten.
Afgesproken is om de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering bij Bureau Jeugdzorg te laten. Een aantal andere taken wordt ondergebracht bij andere organisaties. Te denken valt daarbij aan Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de crisisdienst.

Tot vandaag de tijd
Het huidige Bureau Jeugdzorg wordt omgevormd tot een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten kiezen er verder voor de toegang tot zorg en indicatiestelling zoveel mogelijk lokaal vorm te geven. De Twentse gemeenten willen de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren.
De gemeenten hadden tot vandaag de tijd afspraken te maken over de toekomst van de taken en functies van Bureau Jeugdzorg. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse gemeenten hadden die deadline gesteld. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.