nieuws

Spelers VV Glanerbrug kunnen nog niet naar andere club

VV Glanerbrug
VV Glanerbrug
Enkele spelers van het failliete VV Glanerbrug hebben al een nieuwe club gevonden, maar mogen daar nog niet aan de slag.
De club is nog niet officieel failliet verklaard en daardoor zijn overschrijvingen nog niet mogelijk. De KNVB legt op de website de situatie uit:
De KNVB krijgt de laatste tijd veel vragen van verenigingen, spelers, pers en supporters over de toekomst van VV Glanerbrug en de gevolgen daarvan voor de spelers en competities.
De KNVB heeft goed contact met het bestuur van Glanerbrug en is door hen op de hoogte gesteld van de nijpende financiële situatie. De voetbalbond betreurt een mogelijk faillissement en de onzekerheid waar de leden op dit moment in verkeren en wil via deze publicatie zoveel mogelijk duidelijkheid geven.

Opzeggen lidmaatschap

Verenigingen kunnen aan het eind van ieder seizoen het lidmaatschap bij de KNVB opzeggen. In het belang van de competities kan dat echter niet gedurende het seizoen. Vanwege dat sportieve belang kunnen verenigingen met teams die uitkomen in categorie A niet zelfstandig uit de competitie halen.
Voor teams die uitkomen in categorie B is dat onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk, maar dit is vanzelfsprekend niet wenselijk voor de andere teams uit de competitie.
Ook de KNVB heeft de mogelijkheid het lidmaatschap van een vereniging op te zeggen. Dat gebeurt als de rechterlijke macht het faillissement van een vereniging uitspreekt en als de beroepstermijn daarvan verstreken is. Dan is het faillissement onherroepelijk. Op dit moment is daar bij Glanerbrug nog geen sprake van. Dat betekent dat de KNVB vooralsnog verwacht van Glanerbrug dat de teams hun competitiewedstrijden spelen.
Pas als de teams door de KNVB uit de competitie zijn gehaald of als de vereniging definitief failliet is, past de KNVB het programma en de stand in de competities aan.

Overschrijvingen spelers

Als spelers een overschrijvingsverzoek indienen nadat het lidmaatschap van hun huidige vereniging bij de KNVB is opgezegd, schrijft de KNVB deze spelers zo snel mogelijk over. Om nog speelgerechtigd te zijn dit seizoen, moet het verzoek echter wel uiterlijk de eerste vrijdag in maart (dit jaar: 7 maart) binnen zijn.
Alle verenigingen en de KNVB hebben dit met elkaar afgesproken om te voorkomen dat tijdens de beslissende eindfase van het seizoen de samenstelling van teams wezenlijk wijzigt. Op dit moment is Glanerbrug echter nog niet definitief failliet en kan de KNVB spelers op basis daarvan helaas nog niet overschrijven.
Dit is met name van toepassing voor spelers die uitkomen in categorie A. Voor Glanerbrug is dat het eerste elftal bij de mannen en het eerste elftal bij de vrouwen. Voor spelers uitkomend in categorie B geldt dat zij per direct overschrijving kunnen aanvragen.
Het is daarbij van belang dat de vereniging hen toestemming verleent om lopende het seizoen naar een andere vereniging te gaan. Ook voor deze spelers geldt dat het verzoek voor overschrijving uiterlijk 7 maart bij de KNVB binnen moet zijn.
De KNVB hoopt dat alle spelers van Glanerbrug nog zoveel als mogelijk kunnen voetballen dit seizoen.

Categorieën

Voor seizoen 2013/’14 geldt voor de categorie A de volgende indeling:
- mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse
- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (voor district Zuid II ligt de grens bij de reserve 4e klasse)
- vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m 3e klasse
- A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse
- D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse
Voor seizoen 2013/’14 geldt voor de categorie B de volgende indeling:
- De elftallen/teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meisjes junioren/pupillen die uitkomen in de meisjescompetitie.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.