nieuws

Gewijzigd plan N18 Varsseveld-Enschede ter inzage

De plannen voor de aanleg van een verdiepte N18 tussen Varsseveld en Enschede liggen vanaf 4 maart ter inzage bij gemeentehuizen in de regio. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Besluit voor de wijziging van het tracé N18 Varsseveld-Enschede definitief vastgesteld.
Door dit besluit wordt de aanleg van een verdiepte ligging van de N18 bij de Geukerdijk/Museumbuurtspoorlijn in Haaksbergen mogelijk gemaakt.

Verdiepte ligging online

Hoe de verdiepte ligging er uit komt te zien, is onder andere te bekijken via het virtuele model van de N18. De nieuwe N18 inclusief de verdiepte ligging kan vanaf dinsdag 4 maart online bekeken worden op de website van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat organiseert op dinsdag 11 maart een informatieavond over het wijzigingsbesluit. Geïnteresseerden tussen 18.30 en 21.30 uur binnenlopen voor informatie in 't Hagen aan de Scholtenhagenweg 36 te Haaksbergen.

Extra budget

De gemeente Haaksbergen, de provincie Overijssel en Regio Twente hebben een extra budget 4,6 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de realisatie van een verdiepte ligging van de nieuwe N18 ter hoogte van de Geukerdijk/Museumbuurtspoorlijn. Deze aanpassing is het gevolg van de wensen van een groot aantal insprekers op het ontwerp-tracébesluit. Hierdoor is er minder sprake van landschapsvervuiling en bovendien heeft de wijziging een positief effect op de geluidshinder. De minister heeft in vervolg hierop besloten om een wijzigingsbesluit te nemen. Daarnaast zijn nog enkele kleine wijzigingen opgenomen, die tegemoet komen aan beroepen tegen het tracébesluit.

Beroepsprocedure

In het wijzigingsbesluit staan alleen de veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke tracébesluit Varsseveld-Enschede. Beroep bij de Raad van State kan alleen worden ingediend tegen de nieuwe wijzigingen, mensen die al beroep hebben aangetekend tegen het Tracébesluit N18 hoeven dit niet opnieuw beroep te doen.
Deze beroepen dienen eind maart bij de Raad van State.

Ter inzage

Het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede ligt van 4 maart tot en met 15 april ter inzage bij onder andere de gemeentehuizen in de regio. Het hele wijzigingsbesluit is te vinden op de website van het Centrum voor Publieksparticipatie onder 'actuele beroepsprocedures'.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.