nieuws

Lokale partijen vermijden visie op nieuwe gemeentetaken

Lokale politieke partijen laten zich in verkiezingstijd nauwelijks uit over de aanpak van nieuwe gemeentetaken. Dat stelt hoogleraar lokaal bestuur Marcel Boogers aan de Universiteit Twente vast.
Het ontbreken van een visie op de invulling van nieuwe gemeentetaken in de lokale verkiezingsprogramma's en politieke campagnes van de politieke partijen is opvallend, omdat kiezers in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen weten hoe partijen in de volgende raadsperiode met bezuinigingen en nieuwe zorgtaken omgaan. Tot nu toe verschilt de visie van lokale VVD-afdelingen niet of nauwelijks met die van de lokale tegenhangers van de SP, constateert Boogers.

Invulling zorgtaken vraagt om politieke keuzes

De gemeenten krijgen te maken met nieuwe taken die worden overgeheveld door het rijk naar de lokale overheid. De invulling van bijvoorbeeld nieuwe zorgtaken lenen zich volgens de Twentse hoogleraar bij uitstek voor een politieke inkleuring.
Partijen kunnen anders denken over de vraag hoe de forse bezuinigingen moeten worden opgevangen die het gevolg zijn van de nieuwe taken. Vraagt de gemeente straks een hoge bijdrage van inwoners voor zorg? Wordt deze bijdrage inkomensafhankelijk?  Of bezuinigt de gemeente op andere voorzieningen, om niet te hoeven korten op de zorg?  Dat zijn politieke keuzes, die je mag verwachten in het verkiezingsprogramma van de partijen, aldus Boogers.

Gebrek aan voorbereidingstijd en mensen

Dat de partijen geen visie hebben ontwikkeld is volgens de hoogleraar het gevolg van een gebrek aan voorbereidingstijd en mankracht. Twee van de drie decentralisatiewetten zijn pas recentelijk door de Tweede Kamer behandeld.
Door de tijdsdruk is het voor lokale partijen lastig om met weinig mensen een uitgekristalliseerde visie te ontwikkelen op een complexe materie. Hij verwacht dat daarom de nieuwe gemeentetaken de komende vier jaar in veel gemeenten op een standaard manier wordt uitgevoerd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.