nieuws

Negen vluchten per dag op luchthaven Twente, Wessels wilde dubbele

Kleine luchthaven met maximaal miljoen passagiers
Kleine luchthaven met maximaal miljoen passagiers
Een klein vliegveld in Twente met maximaal een miljoen passagiers. Daar wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu mee instemmen.
Dat zijn 18 starts en landingen, één vliegtuig per uur: de helft van het aantal waarvoor de exploitatiemaatschappij Vliegveld Twente en gebiedseigenaar ADT een luchthavenbesluit hadden gevraagd. Die kunnen niet exact aantonen dat er binnen afzienbare tijd meer vliegtuigen Enschede aandoen. Volgens voorzitter Den Oudsten van het ADT zegt het niets over het vertrouwen dat het ministerie heeft in de luchthaven. "Je kunt gewoon niet zover vooruit kijken".

Overeenkomst met Wessels aangepast

In het luchthavenbesluit dat nu ter inzage ligt wordt uitgegaan van één start- of landing per uur tussen 6 uur 's morgens en 23 uur 's avonds. In de concessieovereenkomst met de Exploitatiemaatschappij Vliegveld Twente van de Rijssense ondernemer Wessels is uitgegaan van een luchthavenbesluit op basis van het dubbele. Die overeenkomst wordt nu met instemming van Wessels aangepast.
Volgens voorzitter Den Oudsten van ADT heeft het ministerie toegezegd vaart te maken met een ruimer luchthavenbesluit als Enschede over de grens van de toegestane aantal vluchten gaat. Den Oudsten verwacht dit in 2022 of 2023, zes of zeven jaar na de eerste commerciële vluchten vanaf Twente Airport.

Ook wachten op Brussel

Die eerste commerciële vluchten verwacht hij nog steeds in 2016. "We hebben rekening gehouden met alle inspraak- en beroepsprocedures, maar gaan we er ook vanuit dat besluiten op tijd genomen worden". Daarmee doelt Den Oudsten niet alleen op het luchthavenbesluit dat tot 17 april ter inzage ligt maar ook op de staatssteuntoets van de Europese commissie.
Een beslissing op die toets is nog steeds niet formeel aangevraagd. Den Oudsten verwacht dat binnen drie weken te doen. Het duurt zo lang omdat hij alle vragen die er zijn in de informele procedure wil beantwoorden. "Als al die zaken besproken zijn en er geen vragen meer zijn, dan volgt de aanvraag."

Nog voor zomer groen licht

Inhoudelijk wil hij niet ingaan op de vragen van Brussel. Het gaat erom of de gemeente Enschede en de provincie Overijssel met de miljoeneninvesteringen die ze doen bijdraagt aan de exploitatie en zo ook risico lopen. In dat laatste geval is sprake van staatssteun. Den Oudsten heeft er alle vertrouwen in dat Brussel beslist in het voordeel van de luchthaven. Hij verwacht die beslissing én het luchthavenbesluit nog voor de zomer.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.