Zorgen over boringen schaliegas, overheden bundelen krachten

Verschillende overheden uit onder meer de kop van Overijssel gaan hun kennis over schaliegas delen. Zo hopen ze goed beslagen ten ijs te komen in de discussies over boringen naar het omstreden schaliegas. De partijen hebben zich verenigd in een opgerichte stuurgroep.

Vanuit onze regio werken de provincie Overijssel en de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Kampen en Staphorst samen met de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Ook zijn omliggende gemeenten en waterschappen uit Friesland en Flevoland betrokken bij de stuurgroep.

Door de samenwerking hopen de partijen dat ze hun kennis over het onderwerp kunnen vergroten. Ook willen ze elkaar helpen bij de technische en juridische onderbouwing als er bijvoorbeeld bezwaar gemaakt wordt tegen plannen voor boringen naar schaliegas. 

Zorgen over schaliegas

De leden van de stuurgroep maken zich ernstig zorgen over de plannen voor opsporing en mogelijke winning van schaliegas op hun grondgebied. Er wordt onder meer gevreesd voor bodemverzakkingen door schaliegaswinning. Daarnaast wordt er vaak gewezen op mogelijke gevaren als er wordt gewerkt met de techniek 'fracking'. In dat geval wordt gas gewonnen door water, chemicaliën en zand onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders zijn bang dat het leidt tot onomkeerbare schade.

Het Rijk bepaalt in principe wie waar mag boren, maar gemeenten en provincies zijn daar niet blij mee. De boringen worden horizontaal uitgevoerd waardoor het kan gebeuren dat boringen feitelijk in andere gemeenten plaatsvinden dan waar de vergunning voor is afgegeven. In de kop van Overijssel speelt deze discussie al: de Noordoostpolder is in beeld voor een boring, maar dat kan ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld Kampen en Steenwijkerland.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren