nieuws

Ziektemeldingen in zorginstellingen in Oost-Nederland lager dan landelijk

Minder ziektemeldingen in Oost-Nederland
Minder ziektemeldingen in Oost-Nederland
Het aantal ziekmeldingen bij zorginstellingen in Oost-Nederland in 2013 lag lager dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt volgens de Werkgevers Vereniging uit cijfers van 45 zorginstellingen in Oost-Nederland.
Het ziekteverzuim in de zorgsector laat al jaren een daling zien. Ook in Oost-Nederland is dat het geval. Daar staat tegenover dat langdurig verzuim, langer dan drie maanden, hier veel vaker voorkomt. Ook het aantal medewerkers dat langer dan 1 jaar ziek is, ligt in Oost-Nederland veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Uitzondering daarop vormen de instellingen voor gehandicaptenzorg die het in Oost-Nederland op dit punt goed doen.

Angst voor stijging verzuim

Door de vergrijzing is WGV wel bang dat er een stijging van het verzuim komt. Onder oudere medewerkers is een relatief hoog ziekteverzuim. Een werkgever ondervindt direct de financiële gevolgen van een hoog ziekteverzuim, maar heeft omgekeerd ook direct profijt van een laag verzuim. Verzuimkosten in Oost-Nederland per medewerker zijn in Oost-Nederland gedaald, maar liggen nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde. Gezien de omvang van de zorgsector gaat het om grote bedragen. Eén procent ziekteverzuim staat voor de zorgsector in Oost-Nederland gelijk aan een kostenpost van circa 50 miljoen euro.
De ziekenhuizen hebben gemiddeld het laagste ziekteverzuim, het hoogste ziekteverzuim ligt in de VVT-sector (verzorging, verpleging en thuiszorg).

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.