Straks 94 windmolens en honderden voetbalvelden aan zonnepanelen in noordwesten Overijssel

In het noordwesten van Overijssel staan binnen negen jaar maximaal 94 grote windturbines, ruim drie keer zoveel als nu. Daarnaast komen er honderden voetbalvelden aan zonnepanelen. Dat staat in de gezamenlijke energieplannen van de elf gemeenten in West-Overijssel (RES), die vandaag zijn gepresenteerd. Om te voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord moet in deze regio vijf keer zoveel duurzame energie worden opgewekt als nu gebeurt.

Op dit moment staan er 27 windmolens in het deel van de provincie dat zich uitstrekt van Deventer tot Zwolle, Kampen en Hardenberg. Daar komen voor 2030 zo'n 67 windmolens bij. Naar schatting, want mochten de windmolens groter zijn en dus meer opwekkracht hebben, dan kan dat totaal aantal lager uitvallen.

De vijf windmolens bij Nieuwleusen zijn van die 67 de eerste die in gebruik worden genomen. Die windmolens staan er inmiddels al wel, maar zijn nog niet in gebruik. Dat gebeurt eind dit jaar.

Waar mogelijk 'zon op dak'

Met die 94 windmolens alleen zijn we er nog niet, qua duurzame energie-opwek voor de komende jaren. Naast windenergie zijn namelijk ook zonnepanelen nodig. Véél zonnepanelen. Bij voorkeur op daken, maar waar dat niet lukt komen zonneparken op de grond.

Nu ligt er in West-Overijssel al 160 hectare aan zonnepanelen op daken en 260 voetbalvelden (130 hectare) aan zonneparken op de grond. Tot 2030 komen daar honderden voetbalvelden met zonneparken bij, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Dat is afhankelijk van hoeveel zonnepanelen er op daken kunnen.

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit de elf gemeenten in de regio, provincie Overijssel, de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel en netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer. Ze werken samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

De elf gemeenten in de RES-regio West-Overijssel hebben als doel dat lokale gemeenschappen het voortouw nemen bij de plannen voor windmolens en zonneparken. Zodat die uiteindelijk ook mee profiteren: opbrengsten moeten deels naar de gemeenschap gaan, zodat er een eerlijke verdeling is van de lusten en de lasten.

Lasten én lusten

Zoals de windmolens van coöperatie Nieuwleusen Synergie die net zijn gebouwd: die zijn volledig door de coöperatie zelf ontwikkeld. En in Wijhe ontwikkelen buurtbewoners samen met de lokale energiecoöperatie een zonnepark. Alle drie projecten leveren hun bijdrage aan het gestelde doel van 1,8 terawatt.

Deze projecten zijn niet alleen ontwikkeld door lokale inwoners, maar ook in samenspraak met de omgeving. Inwoners hebben geïnvesteerd en de opbrengsten komen ten goede aan de dorpen en buurten. Niet alleen de lasten, maar dus ook de lusten zijn dus voor de gemeenschap.

"Mooie voorbeelden van hoe gemeenten, lokale gemeenschappen, waterschappen en de regio West-Overijssel samenwerken aan de energietransitie", zegt wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe. Hij is ook covoorzitter van de RES-regio West-Overijssel.

West-Overijssel is een van de dertig RES-regio's die bijdragen aan de opgave die Nederland zich tot doel heeft gesteld in het Klimaatakkoord. In 2030 moet duurzaam energie worden opgewekt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49 procent CO2-uitstoot. Vorige maand werd bekend dat RES Twente een bijdrage van 1,5 terawatt wil leveren in 2030.

Stap voor stap

Nu zijn vooral de gemeenten aan zet: zij moeten een besluit nemen over de plannen in hun gemeente. "Daarmee zetten we een nieuwe en belangrijke stap op weg naar 2030", aldus wethouder van Ommen en covoorzitter RES West-Overijssel, Bart Jaspers Faijer. "Maar het is zeker niet de laatste stap. Op dit moment is ongeveer twintig procent van onze ambitie gerealiseerd en zijn er concrete plannen voor nog eens twintig procent. Voor de overige zestig procent moeten we samen nog plannen uitwerken. Dat doen we de komende jaren, stap voor stap."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.