nieuws

Beoogde coalitie Enschede: toestroom uitkeringsgerechtigden stoppen

'Toestroom uitkeringsgerechtigden stoppen'
'Toestroom uitkeringsgerechtigden stoppen'
Enschede helemaal op slot draaien voor uitkeringsgerechtigden van buiten kan niet de bedoeling zijn, maar ontmoedigen wel. Er moet gekeken worden wat de stad aantrekkelijk maakt voor die mensen.
Dat constateren de beoogde coalitiepartijen in de onderhandelingen over een coalitieakkoord. Zij willen dat het nieuwe college van Enschede dat onderzoekt. D66, BBE, CDA, VVD en ChristenUnie willen dat het aantal uitkeringen wordt teruggebracht en daarmee ook de uitgaven voor faciliteiten voor mensen met een laag inkomen of een uitkering.

"Aantrekkelijke stad, maar voor wie?"

Volgens fractievoorzitter Broekman van de VVD is de stad mede aantrekkelijk voor mensen met een uitkering van buiten Enschede vanwege het aantal sociale huurwoningen. Volgens Broekman van de VVD is het nu volgens het lotingssysteem mogelijk dat de Enschedeër met een uitkering geen huis kan vinden omdat een uitkeringsgerechtigde van buiten de gemeente ingeloot wordt. Zij wil van het college een analyse: "Enschede is een aantrekkelijke stad, maar voor wie."
Onderhandelaar Leloux van BurgerBelangen Enschede onderstreept dat: "Het was zo dat als er in Losser twee mensen gingen scheiden, Enschede er twee uitkeringsgerechtigden bij had."
De omstreden zoekperiode van vier weken voor het aanvragen van een bijstandsuitkering blijft in stand om te voorkomen dat Enschede van het Rijk minder geld krijgt voor het betalen van die uitkeringen en er dus zelf meer geld bij moet leggen.

Meer topambtenaren naar Enschede

Het CDA wil dat er meer werk gemaakt wordt van het aantrekken van mensen met een hoger inkomen. "Te beginnen met gemeenteambtenaren in Enschede te laten wonen", aldus fractievoorzitter Koç. Er zijn nog steeds ambtenaren die werken in Enschede maar wonen in buurgemeenten.
Verhuizen is niet verplicht, maar Koç suggereert wel dat er meer energie gestoken moet worden ze naar de stad te halen, ook voor andere draagkrachtigen. Eerder is daar wel veel  aandacht aan besteed, maar dat is wat verslapt.

Heikele punten

Het aantal uitkeringen is één van de thema's die D66, BBE, CDA, VVD en ChristenUnie bespreken. Ze zitten al sinds begin deze maand met elkaar om tafel om te komen tot een coalitie na de verkiezingen van 19 maart. Eerder waren in alle openheid de financiën aan de orde, achter gesloten deuren werd gesproken over de luchthaven. Daarbij zou te veel gevoelige informatie over tafel gaan om dat in de openbaarheid te bespreken.
Met name over de luchthaven verschillende de vijf partijen van mening; D66 is als grootste partij de enige tegenstander van een doorstart. De partijen zijn het ook principieel oneens over de winkelopening op zondag, de proef met wietteelt, een nieuwe rondweg bij Enschede-Noord en de bebouwing van de Usseleres.
De partijen streven ernaar om op 12 mei een nieuw college van burgemeester en wethouders te hebben, maar of dat gehaald wordt is onduidelijk; in de komende weken zijn er verschillende feestdagen en op zondag wordt vanwege de ChristenUnie niet vergaderd.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.