nieuws

Testrijders ANWB onderzoeken provinciale wegen Overijssel

Uit een ANWB-belevingsonderzoek, gedaan door 60 testkoppels die allemaal een traject van 150 kilometer over provinciale wegen in Overijssel hebben gereden, blijkt dat er nog de nodige verbeterpunten zijn.
Onduidelijke wegmarkering, te veel wisseling in de maximaal toegestane snelheid op hetzelfde wegdeel en onveilige bermen en greppels meteen naast de weg. Het zijn drie punten die door meerdere deelnemers aan het belevingsonderzoek op veel plekken naar voren zijn gebracht.

1000 verbeterpunten al aangepakt

De afgelopen jaren is in Overijssel fors ingezet op de verbetering van het provinciale wegennet. Maar liefst 40 miljoen euro is uitgegeven om 1000 onveilige of onlogische verkeerssituaties aan te passen. En toch blijkt dat nog niet genoeg.
Vanmorgen overhandigde de ANWB haar meest recente 'wegbelevingsonderzoek provinciale wegen' aan gedeputeerde Gerrit-Jan Kok. Eerste conclusie: Overijssel scoort dik voldoende maar er blijven verbeterpunten.
Bekijk de video in HD op YouTube

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.