nieuws

Statenfractie CDA uit ook zorgen over opslag gasolie bij Enschede

Olie borrelt naar boven in Amtsvenn in Duitsland
Olie borrelt naar boven in Amtsvenn in Duitsland
Ook de CDA Statenfractie in Provinciale Staten van Overijssel vindt dat er niet gestart mag worden met de opslag van olie in de zoutcavernes bij industriegebied Marssteden in Enschede. Eerst moet de oorzaak van het lek in natuurgebied Amtsvenn bekend zijn.
De Statenfractie wil dat Gedeputeerde Staten er bij minister Kamp van Economische Zaken en Energie op aandringt om de opslag in Enschede op te schorten. Gisteren uitten de Tweede Kamerfractie van het CDA en de gemeenten Hengelo en Enschede ook al hun zorgen over de voorgenomen olieopslag.
In het Duitse natuurgebied Amtsvenn, bij Enschede, borrelt olie naar boven. Onbekend is waarom de olie aan de oppervlakte is gekomen. De CDA Statenfractie stelde er de volgende vragen over aan het College van GS:
  • Heeft u kennisgenomen van de al wekenlang durende olielekkage uit de zoutholtes in het natuurgebied Amtsvenn?
  • Heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met de Duitse autoriteiten over de oorzaken en de gevolgen van de ramp. Zo ja, wat deelden zij mee?
  • Indien er geen contact geweest is, bent u dan bereid om met spoed contact te zoeken met de Duitse autoriteiten om opheldering te vragen en wilt u ons daarover informeren?
  • Is er enig gevaar dat de verontreiniging via het grondwater en het oppervlaktewater Nederland bereikt?
  • Welke maatregelen worden er op dit moment genomen om mogelijke schade te voorkomen?
  • Heeft u contact gehad met Vitens en het het waterschap Vechtstromen over de gevolgen voor het grondwater en de watervoorziening? Zo nee, bent u dan bereid aan hun te vragen of zij mogelijke problemen en gevaren zien en dit te delen met de Staten?
  • Acht u het verantwoord dat in Enschede op een gelijksoortige wijze opslag van diesel zal plaatsvinden onder de Marssteden, terwijl de oorzaak van de lekkage nog helemaal niet bekend is?
  • Bent u met ons van mening dat niet gestart kan worden met het opslaan van diesel in Enschede voordat de oorzaken van het lek in Amtsvenn geheel duidelijk zijn en er geen risico’s zijn voor de geplande opslag in Enschede?
  • Bent u bereid bij de minister van Economische Zaken en Energie aan te dringen om de opslag in Enschede op te schorten?
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.