nieuws

Minister Kamp betreurt faillissement scheepswerf Peters

Minister betreurt faillissement scheepswerf Peters
Minister betreurt faillissement scheepswerf Peters
Het ministerie van Economische Zaken wil eventueel in overleg met de curator meewerken aan een doorstart van de failliete scheepswerf Peters in Kampen als daarvan sprake is. Het rijk zal hiervoor bestaande financieringsinstrumenten, zoals de garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering, inzetten. Minister Kamp schrijft dit in antwoord op Kamervragen van het CDA.
De minister beschouwt het faillissement van de scheepswerf als een enorme klap voor de werkgelegenheid in de regio. Scheepswerf Peters heeft onlangs faillissement aangevraagd omdat de bank de geldkraan heeft dichtgedraaid. Halverwege 2013 deed de bank namens de scheepswerf een beroep op de garantieregeling voor scheepsbouwfinanciering van het ministerie van Economische Zaken voor de bouw van twee schepen. Die garantstelling, bedoeld voor het verwerven van internationale opdrachten die werkgelegenheid opleveren, is voor 33 miljoen euro afgegeven.

Kink in de kabel

Maar begin 2014 kwam er een kink in de kabel. Omdat de afnemer van de schepen niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen, kwam de bank met een nieuwe financieringsopzet die niet meer voldeed aan de eisen voor de garantstelling van het rijk. De garantstelling verviel, de geldkraan ging dicht en het bedrijf ging failliet.

Doorstart

De curator onderzoekt momenteel of er nog mogelijkheden zijn om een doorstart te maken. Op de failliete werf ligt een nagenoeg gereed schip. De curator wil dit schip samen met het huidige personeel afbouwen zodat het bij verkoop meer oplevert. Of de poging resulteert in een doorstart is onduidelijk. De minister schrijft in zijn beantwoording dat de curator bij zijn pogingen wederom een beroep kan doen op bestaande financiële ondersteuningsmogelijkheden van het rijk.

Vervolgdebat

Voor CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum is de beantwoording van de minister op de Kamervragen reden voor een vervolgdebat. Volgens hem is niet duidelijk waarom de bestaande ondersteuningsregelingen niet eerder door het rijk zijn ingezet om de noodlijdende scheepswerf te hulp te schieten.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.