nieuws

Internationale experts denken mee over berging IJsselkogge Kampen

Kamper Kogge
Kamper Kogge
De combinatie Infram-Vestigia heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de aanbesteding van de berging van de zogenoemde IJsselkogge bij Kampen voor te bereiden.
Samen met nationale en internationale experts in onderwateropgravingen wordt de komende tijd in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om de IJsselkogge en de twee andere historische schepen te lichten en te bergen.
De kogge, een historisch waardevol scheepswrak uit de vijftiende eeuw, is onlangs samen met twee andere historische schepen gevonden tijdens archeologisch onderzoek. De wrakken moeten geborgen worden om het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta uit te kunnen voeren.

Project moet 'perfect' worden uitgevoerd

Joke Cuperus, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier: "Voor de waterveiligheid van de regio Zwolle-Kampen moet de IJsselkogge wijken uit de rivierbodem. Omdat het erg belangrijk is zorgvuldig om te gaan met cultureel erfgoed, wil Rijkswaterstaat dat dit perfect wordt uitgevoerd."
Infram en Vestigia hebben goede bijdrage geleverd aan Ruimte voor de Rivierprojecten Ontpoldering Noordwaard en werkzaamheden in de Waal, aldus Cuperus. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Rijkswaterstaat met de combinative Infram-Vestigia het beste uit de markt heeft gehaald." De combinatie heeft ervaring met archeologische werkzaamheden bij grote projecten, zoals onder meer de Hanzelijn en HSL-Zuid. En recent werd meegewerkt aan water-archeologieprojecten, zoals de Maasvlakte II en de Markerwadden.

Onderzoek naar varianten berging

De combinatie vraagt marktpartijen die de berging kunnen uitvoeren om hun ideeën in te brengen. Daarna wordt de aanbesteding voorbereid, die in het najaar moet starten. De planning is dat in de zomer en het najaar van 2015 de berging wordt uitgevoerd. Deze berging bestaat uit het vrijmaken, onderzoeken en lichten van de schepen.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.