Burger krijgt meer inspraak bij wegenprojecten

Burgers moeten meer betrokken worden bij wegenprojecten in Overijssel. Dat vinden D66, CDA, SP en 50Plus in Provinciale Staten.Â

De vier partijen vinden dat de overheid nu nog heel veel plannen zelf bedenkt, terwijl burgers misschien wel veel betere ideeën hebben. Vandaag sprak de provinciale politiek over de manier waarop de invloed van burgers groter kan worden. Het idee is om een code op te stellen, zodat hulp van burgers standaard bij infrastructurele projecten wordt ingeschakeld.

N348 voorbeeld hoe het niet moet

Volgens CDA-statenlid Laura Antuma is de opknapbeurt van de N348 tussen Raalte en Ommen een voorbeeld hoe het niet moet. De weg wordt veiliger gemaakt met de aanleg van tunnels, alleen is in het gebied grote onenigheid over de plek en de omvang van de tunnels. De politiek heeft nog geprobeerd om de plannen aan te passen, maar dat bleek niet meer mogelijk. Antuma denkt dat er veel minder frustratie was ontstaan, wanneer omwonenden vanaf het eerste begin bij de plannen waren betrokken.

"Een voorbeeld waar het wel goed gaat is Kamperzeedijk", zegt Antuma. "De provinciale weg moet daar worden opgeknapt en het dorp is direct om input gevraagd. Het dorp heeft aangeven een plein te willen waar de weg overheen loopt. Een goede oplossing voor de verkeersveiligheid en fraaie aankleding van het dorp. De provincie heeft laten weten te gaan proberen om de ideeën van de dorpsbewoners mee te nemen."

VVD ziet niets in het plan

Over twee weken wordt het voorstel van D66, CDA, SP en 50Plus in stemming gebracht. De meeste partijen steunen het voorstel, alleen de VVD twijfelt nog. De liberalen zijn bang dat het nog meer bureaucratie teweeg brengt, waardoor wegenprojecten langer gaan duren en mogelijk meer kosten. Bovendien vindt VVD-statenlid Henk Jan Gorter dat het betrekken van burgers bij overheidsprojecten al voldoende gebeurt. "Het is zo logisch om dat te doen dat een code echt overbodig is."

Wanneer het beter betrekken van burgers bij wegenprojecten succesvol is, wordt overwogen om de werkwijze ook bij andere overheidsprojecten toe te passen.

Meer over dit onderwerp:
wegen provinciale staten infrastructuur Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren