nieuws

‘Ik wil alleen maar zwemmen’ bij RTV Oost

Vismigratie in Oost-Nederland
Vismigratie in Oost-Nederland
Over vismigratie in Oost-Nederland Net als vogels, trekken vissen in het voor- en najaar massaal naar andere gebieden om voedsel te zoeken of zich voort te planten. Dat doen ze al miljoenen jaren. In de documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ zien we wat er in Oost-Nederland allemaal gebeurt om de vissen een handje te helpen bij de vismigratie. RTV Oost zendt de documentaire uit op zaterdag 24 mei.
In onze tijd zijn er zoveel gemalen, sluizen en stuwen in het water aangelegd, dat de vissen de plekken waar ze thuishoren niet meer kunnen bereiken. Ze kunnen niet meer migreren. Hierdoor dreigt een aantal typisch Nederlandse soorten zoals de paling te verdwijnen. Dit probleem speelt ook in Oost-Nederland. In de Overijsselse Vecht en zijbeken als de Regge en de Dinkel zijn vooral de stuwen een obstakel.
Om dat probleem op te lossen is een grootscheepse actie op touw gezet om de migratieroutes van de Vecht en de zijbeken weer toegankelijk te maken en de waternatuur te herstellen. De waterschappen Vechtstromen en Groot Salland spelen hierin een voortrekkersrol. Op talloze plekken vinden herstelprojecten plaats, zoals een nevengeul bij de stuw Vechterweerd bij Dalfsen, de vispassage bij Hardenberg en het weghalen van verschillende stuwen in de Regge en de Dinkel.
In de documentaire komen o.a. waterschappers Iwan de Vries, Gerrit Jan Dijk en Peter van der Wiele aan het woord. Verder vertelt landschapshistoricus Albert Corporaal over de natuurlijke geschiedenis van de Overijsselse Vecht en geeft projectleider Henk Kloosterboer aan welke concrete maatregelen al zijn uitgevoerd in het kader van het herstel van de Vecht.
De documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ is op zaterdag 24 mei om 16.20 en 17.20 uur te zien bij RTV Oost.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.