Vitens: 'Zuiniger zijn op drinkwater'

Vitens maakt zich zorgen over de toekomst van de drinkwatervoorziening in Overijssel. Het waterbedrijf wil daarom dat de overheid, maar ook burgers beter hun best doen om de bronnen voor drinkwater te beschermen.

In de ondergrond vinden steeds meer activiteiten plaats, terwijl de vraag naar drinkwater blijft toenemen. Daardoor wordt het steeds lastiger om goede drinkwaterbronnen te vinden. Zo lijken er in Nederland boringen naar schaliegas te komen. In de buurt van zo'n boring is het niet verstandig om drinkwater te winnen. Daarnaast zijn er projecten waarbij heet water uit de diepe ondergrond naar boven wordt gehaald, zoals in tuinbouwgebied de Koekoek bij IJsselmuiden. Die geven ook risico's voor de drinkwatervoorziening.

Verder heeft de overheid plannen om in zoutcavernes in Twente gasolie op te slaan. De risico's daarvan zijn al aangetoond door het recente olielek in de zoutcavernes in Amtsvenn, net over de grens in Duitsland. Ook in de buurt van natuurgebieden mag steeds minder vaak drinkwater gewonnen om verdroging van natuurgebieden te voorkomen.

Problemen Overijssel groter dan elders
De problemen met de drinkwatervoorziening zijn in Overijssel groter dan elders in het land. Vitens importeert zelfs drinkwater uit Duitsland om het tekort in Twente op te vangen. Het tekort is ontstaan na de brand bij bandenfabriek Vredestein ruim tien jaar geleden. Het Twentekanaal raakte toen ernstig vervuild en Vitens moest daardoor de winning aan de Weerseloseweg in Enschede stopzetten. Ook de grondwaterwinning moest onlangs worden beëindigd.

Daarnaast moet over een paar jaar een winning in Noordoost Twente worden stopgezet vanwege het verdrogen van natuurgebieden rond Mander. Samen met de provincie is Vitens nu op zoek naar een nieuwe drinkwaterbron. Zeven locaties in Overijssel zijn daarvoor in beeld. Er is in Twente momenteel een tekort van 5 tot 7 miljoen kubieke meter water per jaar.

Nieuwe drinkwatervoorziening langs Vecht
In West-Overijssel zijn de problemen minder urgent. Daar wordt geprobeerd om de capaciteit op de locatie Engelse Werk te vergroten. Daarnaast wordt er een nieuwe winning langs de Overijsselse Vecht gerealiseerd. Het gaat hier om een proef waarbij rivierwater gebruikt wordt, in plaats van water uit de diepe ondergrond.

Als het project slaagt dan kan de winning uiteindelijk aan 150.000 mensen drinkwater leveren. Pakt het minder succesvol uit dan blijft de teller steken op zo'n 40.000 mensen en moet gezocht worden naar een tweede nieuwe winning.

Blauwe graanschuren

Omgevingsmanager Peter Salverda van Vitens vindt dat de samenleving zuiniger moet worden op de drinkwatervoorraden in de grond. "Misschien is schoon drinkwater wel zo vanzelfsprekend dat we vergeten dat we het goed moeten beschermen."

Salverda vraagt daarom gemeenten om bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Burgers roept hij op om de auto niet meer te wassen in drinkwaterbeschermingsgebieden. Verder zou het goed zijn dat de nationale overheid 'blauwe graanschuren' aanwijst, waar de drinkwatervoorziening voor een zeer lange periode wordt veiliggesteld. In Overijssel zou de Sallandse Heuvelrug een goede plek zijn.

Bekijk de video in HD op YouTube

Meer over dit onderwerp:
vitens drinkwater schaliegas Vechterweerd Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren