nieuws

Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel woedend op provincie

Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel zijn woedend op het provinciebestuur van Overijssel. Dat maakte donderdag bekend dat in Overijssel het hele jaar op overlastgevende ganzen gejaagd mag worden, terwijl eerder was afgesproken dat trekganzen in Nederland vier maanden winterrust krijgen.
De organisaties zullen op hun terreinen in Overijssel niet aan het ganzenplan meewerken, zo hebben ze verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij donderdag in een brief laten weten. De drie organisaties beraden zich op juridische stappen tegen de provincie. "We zijn zeer teleurgesteld. Overijssel mist een kans om de reputatie van betrouwbare overheid te bevestigen", staat in de brief aan Maij.
Gedeputeerde Staten hebben de Faunabeheereenheid om advies gevraagd. Dat advies hebben ze overgenomen. Gedeputeerde Hester Maij: "Hiermee hebben we in onze ogen een optimale balans gevonden tussen natuur en schadebestrijding. Overijssel is een belangrijk gebied voor trekganzen. Wij zijn er verantwoordelijk voor om daar goed voor te zorgen. Tegelijkertijd ondervinden agrariërs en grondeigenaren schade. Daarom zetten we in op maximale schadebestrijding."

Ganzenakkoord uit 2012

De provincies sloten in 2012 een ganzenakkoord met natuurbeschermers, boeren en jagers. In december 2013 blies Friesland dit akkoord op en nu moeten alle provincies eigen afspraken maken over de ganzenoverlast. Overijssel is de eerste provincie die de door natuurbeheerders zo gewenste winterrust voor trekganzen niet hanteert. 
De provincie vindt dat nodig omdat de schade, die boeren lijden door de ganzen, steeds verder oploopt. De natuurclubs stellen dat Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft om de kwetsbare trekganzen te beschermen.

"Besluit zal onuitvoerbaar blijken"

Nederland is één van de weinige overwinteringsgebieden voor deze dieren. Gewasschade treedt in de winter nauwelijks op, zeggen zij. De organisaties willen alleen meewerken aan het afschieten van ganzen in de zomer, als de winterrust is gegarandeerd.
"Uw besluit zal onuitvoerbaar blijken, aangezien de organisaties die de terreinen beheren niet meedoen", zo waarschuwen zij Overijssel.
Bekijk de video in HD op YouTube

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.