nieuws

Samenwerking kleine scholen wordt makkelijker

Kabinet: Samenwerking kleine scholen wordt makkelijker
Kabinet: Samenwerking kleine scholen wordt makkelijker
Scholen in krimpgebieden die steeds minder leerlingen hebben, kunnen in de toekomst makkelijker samenwerken met andere scholen om zo het hoofd boven water te houden. Daar heeft staatssecretaris Dekker afspraken over gemaakt met het kabinet. "Een veelbelovende stap", aldus Bouwien Rutten van de Stichting Behoud Kleine Scholen.
Kleine scholen staan al een tijd onder druk. Met name in krimpregio's hebben de scholen te maken met een enorme terugloop van leerlingen. De onderwijsraad opperde vorig jaar om het minimum aantal leerlingen te verhogen en het kabinet overwoog de kleine scholentoeslag af te schaffen. Beide maatregelen zouden betekenen dat veel kleine scholen de deuren zouden moeten sluiten.

Kleine scholen blijven behouden na protesten

Na vele protesten besloot het kabinet begin dit jaar dat de toeslag voor kleine scholen blijft bestaan, ook zou het minimum aantal leerlingen niet opgeschroefd worden. En daar komt nu bij dat het voor de scholen ook makkelijker wordt om samen te werken. Zo vervallen financiële regelingen niet bij samenwerking en wordt wetgeving aangepast zodat de samenwerking eenvoudiger te realiseren is.
In Agelo zijn de toekomstplannen al in de praktijk toegepast. De klein school daar valt inmiddels onder Konot, de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente. Agelo is daarmee een kleine proeftuin voor wat het kabinet binnenkort voor meer kleine scholen mogelijk wil maken: door samenwerking open kunnen blijven in de kleine kernen.

Strijd nog niet gestreden

Landelijk zijn er circa 2400 kleine scholen. De nu genomen reeks van maatregelen om ze open te houden, zijn een hoop stappen in de goede richting, zegt Bouwien Rutten van de Stichting Behoud Kleine Scholen. De strijd voor het openhouden van kleine scholen is daarmee nog niet gestreden. "Voor vele kleine scholen komt de hulp te laat", zegt Rutten.
Nu de bekostiging blijft, richt het volgende gevecht zich op de bestuurders. Die beslissen soms eigenhandig dat het openhouden van een school niet meer de moeite is. De stichting wil daarom dat het kabinet er voor zorgt dat de medezeggenschapsraad en gemeente meer inspraak krijgen als het gaat om het voortbestaan van een school.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.