Nieuws

Overijssel keerde vorig jaar 1,3 miljoen euro aan boeren uit voor schade aan gewassen

De meeste schade werd door ganzen veroorzaakt.
De meeste schade werd door ganzen veroorzaakt. © RTV Oost
De provincie Overijssel heeft vorig jaar zo'n 1,3 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade door beschermde diersoorten uitgekeerd aan agrariërs. Dat meldt BIJ12, de organisatie die de aanvragen voor schadevergoedingen afhandelt voor de Nederlandse provincies. De meeste schade werd door ganzen veroorzaakt, voornamelijk aan grasland.
Het gaat om schadevergoedingen over de periode van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020. In die periode werd een bedrag van 1,25 miljoen euro uitgekeerd voor schade aan graslanden. De overige 56.000 euro werd uitgekeerd voor schade aan andere gewassen, zoals snijmaïs, aardappelen en wintergraan. De gewassen werden bijna geheel door ganzen opgegeten, waarbij de grauwe gans veruit de meeste schade heeft veroorzaakt.
Voor schade door wolven is in de genoemde periode geen tegemoetkoming uitgekeerd. Ná 31 oktober 2020 gebeurde dat wel, maar die bedragen worden in het lopende boekjaar meegenomen.
Faunaschade en vergoedingen in Overijssel
Faunaschade en vergoedingen in Overijssel © BIJ12
De afgelopen jaren groeide het bedrag dat werd uitgekeerd steeds, al is het bedrag van 2020 nog steeds lager dan dat in 2017. Het gaat overigens om schade waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd en ook is verleend, dus niet de totale faunaschade. Voor een tegemoetkoming in faunaschade gelden wel voorwaarden. Zo moeten agrariërs aantonen dat ze zelf genoeg gedaan hebben om schade te voorkomen.

Ganzen

Landelijk werd een bedrag van 31,6 miljoen euro aan tegemoetkoming uitgekeerd. Het overgrote deel van dat geld, bijna 30 miljoen, was voor schade aan graslanden. Bijna 10 miljoen euro daarvan werd in Friesland uitgekeerd, 8,6 miljoen in Noord-Holland. Beide provincies zijn waterrijk en hebben veel grasland. Voor ganzen zijn die provincies een laatste stop om aan te sterken voor de vlucht naar de broedgebieden.
De toenemende schade door ganzen aan gras was voor BIJ12 aanleiding om eerder dit jaar een onderzoek te starten naar mogelijke verbeteringen van de taxatiemethodes voor grasschade. Ook heeft de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade op verzoek van provincies onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor effectiever ganzenbeleid, zodat er een betere balans komt tussen bescherming van de ganzen aan de ene kant en schade en overlast aan de nadere kant. Het advies hierover is onlangs aan provincies aangeboden in het rapport ‘Ganzen zonder grenzen’.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.