nieuws

Velduil terug in Overijssel, vijf nesten in polder Mastenbroek

De velduil is terug in Overijssel. Vogelbescherming Nederland heeft aanwijzingen voor vijf nesten in de polder Mastenbroek bij Zwolle gevonden. Opmerkelijk omdat nesten van de beschermde vogel de laatste jaren alleen nog maar op de Wadden zijn gesignaleerd.
Ook in weidevogelgebieden in Friesland en Utrecht zijn de afgelopen tijd meerdere broedende velduilen waargenomen. Het grote aantal veldmuizen dit jaar is waarschijnlijk de verklaring voor de toename. Omdat de soort erg laat broedt, zijn de nesten met eieren en jongen kwetsbaar voor uitmaaien. Agrariërs die werkzaam zijn in polders waar de vogels mogelijk broeden moeten alert zijn op nesten. De velduil staat op de Rode Lijst van ernstig bedreigde diersoorten. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.