nieuws

Miljoenen voor herstel leefgebied moerasvogels Zwarte Meer en Drontermeer

Roerdomp
Roerdomp
Het leefgebied van de moerasvogels in het Zwarte Meer en het Drontermeer krijgt de komende jaren een flinke opknapbeurt. Daarvoor wordt 2,2 miljoen euro uitgetrokken, waarvan de helft een Europese subsidie is.
Beide gebieden vallen onder de de belangrijkste broedgebieden voor moerasvogels. Doordat er steeds minder rietland in het gebied is, neemt het aantal broedende paren ook steeds verder af.
Met de 2,2 miljoen euro moet het rietland hersteld worden. Er worden extra rietvelden aangelegd en poelen, slenken en sloten worden uitgegraven om meer water in de rietlanden door te laten dringen.
Het grootste deel van de werkzaamheden zal tussen 2015 en 2018 worden gedaan, eind 2019 moet alles afgerond zijn. De kosten worden, behalve met de Europese subsidie, betaald door de Provincie, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, de gemeente Kampen en Waterschap Groot Salland.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.