nieuws

Onderzoek naar truckstop op nieuw bedrijvenpark bij Deventer

Eigen parkeerplaats voor vrachtwagens langs A1 bij Deventer
Eigen parkeerplaats voor vrachtwagens langs A1 bij Deventer
Het Deventer gemeentebestuur heeft 25 duizend euro over voor een gedegen onderzoek naar een truckparking met voorzieningen op het toekomstige A1 bedrijvenpark Deventer. De Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer gaat becijferen of de truckstop haalbaar is. Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn.
In het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een truckstop voor vrachtwagens met onder meer een tankstation, bewaakte parkeerplaatsen, goede sanitaire voorzieningen, een autowasstraat, een bandenservice, een werkplaats, een autoglasservice en mogelijkheden voor op- en overslag. Deze voorzieningen maken het voor logistieke bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen op het bedrijvenpark.

Ook Rijkswaterstaat heeft interesse

Er hebben zich verschillende ondernemers gemeld die interesse hebben om een truckparking met deze voorzieningen te realiseren. Ook Rijkswaterstaat is geïnteresseerd in vrachtwagenparkeerplaatsen langs de A1 om zo de druk van de bestaande parkeerplaatsen langs de A1 weg te nemen. Daarnaast lost een truckparking de parkeeroverlast die vrachtwagens op de bestaande bedrijventerreinen veroorzaken op.
De gemeenteraad van Deventer heeft al in 2008 een bedrag van 140.000 euro gereserveerd voor het realiseren van een truckparking. Locatieonderzoeken op de bestaande bedrijventerreinen leidden niet tot het gewenste resultaat. In oktober 2013 heeft het college daarom besloten om de focus te verleggen naar het A1 Bedrijvenpark Deventer.
Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer moet samen met betrokkenen een sluitende business case te maken voor een truckparking op het bedrijvenpark.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.