nieuws

Vechtpark Hardenberg: rivier wordt veiliger met betere recreatie

Het Park de Heemsemars in Hardenberg langs de Vecht wordt mogelijk een buffergebied bij extreem hoog water. Dat is één van de maatregelen die waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg gisteravond hebben gepresenteerd.
Ongeveer eens in de honderd jaar kan het water in de Vecht zo hoog komen te staan dat er een grote kans is op overstromingen. Om deze overlast te voorkomen zijn maatregelen bedacht.

Tijdelijke opslag van water

In het Heemsemars kan 100.000 kubieke meter water tijdelijk worden opgeslagen. De N340 naast het park wordt wat verhoogd en dient als dijk. Ook worden bruggen aangepast zodat het water beter kan wegstromen bij een hoge waterstand. Bij het hoge water in 1998 bleek dat de Voorstraatbrug veel water tegen hield. Om de doorstroming te verbeteren wordt er een stuk grond onder de brug weggegraven.
Het ontwerp met de naam Vechtpark laat ook zien dat er veel aandacht is voor recreatie. Er worden extra fiets- en wandelpaden aangelegd. Zo komt er onder meer een wandelpad onder de Prins Bernhardbrug. Ook wordt een groot deel van het winterbed tussen de Prins Bernhardbrug en de Amaliabrug geschikt gemaakt als evenemententerrein.

Gemeenteraad moet plannen goedkeuren

Als het aan het gemeentebestuur ligt wordt er zo snel mogelijk begonnen met de werkzaamheden. Maar eerst zal de gemeenteraad de plannen nog moeten goedkeuren. De kosten lopen in de miljoenen euro's. Deze worden betaald door de gemeente, de provincie en het waterschap.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.