nieuws

Provincie: "Wij zijn geen partij in discussie over Turkse demonstratie in Almelo"

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld vindt niet dat de provincie Overijssel partij is in de discussie over de demonstratie van Turken in Almelo. Dat schrijft ze als antwoord op vragen van de PVV-fractie in Provinciale Staten.
Op 1 juni kwamen duizenden Turken bij elkaar in Almelo om te demonstreren tegen het Armeense genocidemonument, dat eind april bij de Armeense kerk is onthuld. De Turken wilden met het protest de Almelose politiek oproepen de naam van het monument, en vooral het woord genocide, te verbieden. Turkije ontkent dat er in 1915 sprake is geweest van genocide. De Armeense gemeenschap staat daar lijnrecht tegenover en vindt dat honderdduizenden landgenoten zijn gedeporteerd en vermoord door de Turken.
De PVV-fractie stelde onder meer vragen over teksten die tijdens de demonstratie werden geroepen. Zo scandeerde de menigte de slogan: "Karabach ermeniye mezarolacak", wat betekent "Karabach zal het graf van de Armeniër worden." "Walgelijk", vindt de PVV.

Vrijheid van meningsuiting

Bijleveld zegt daarover: "De vrijheid van meningsuiting betekent dat iedereen een mening mag hebben over iedere kwestie, zoals ook de kwestie van de Armeense genocide, en ook van mening mag verschillen. Het betekent ook dat men voor die mening uit mag komen; of het nou is door de oprichting van een bepaald monument, danwel door te demonstreren. […] Openlijk beledigen, provoceren of discrimineren past hier niet bij. De afweging van hetgeen toelaatbaar is verschilt van geval tot geval en is aan de betrokken overheid, vaak de gemeente, om die afweging te maken. Of in dergelijke gevallen grenzen worden overschreden is in onze democratische rechtsstaat belegd bij de rechterlijke macht."
Bijleveld vindt dat de Armeense kwestie vooral een nationale en internationale kwestie is. Voor het verlenen van de vergunning voor de demonstratie is de gemeente Almelo verantwoordelijk, de provincie heeft daar geen rol in, schrijft Bijleveld.

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer zijn door verschillende partijen vragen gesteld over de demonstratie. Ze willen van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie onder meer weten wat ze vinden van de militaire band die in Ottomaanse uniformen bij de demonstratie aanwezig was. De partijen vinden dat een forse provocatie omdat de genocide plaatsvond onder de Ottomanen.
Volgens de gemeente Almelo was er geen reden de demonstratie te verbieden. Op vragen van de Partij Vrij Almelo antwoordt het college van burgemeester en wethouders: "De gemeente mag naast de volksgezondheid en milieubescherming alleen toetsen of er risico op het ontstaan van ernstige verstoringen van de openbare orde is en niet op inhoudelijke aspecten van een demonstratie. Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting."

Aangifte

Afgelopen vrijdag hebben de samenwerkende Armeense organisaties in Nederland aangifte gedaan tegen de organisatoren, de sprekers en de deelnemers aan de demonstratie. Volgens de Armeense organisaties was er sprake van groepsbelediging, discriminatie, het aanzetten tot haat tegen het Armeense volk en ontkenning van de genocide.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.