Provinciebestuur zegt toe zich te verzetten tegen winning schaliegas

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel beloven 'politieke en juridische instrumenten' in te zetten om te voorkomen dat er binnen de provinciegrenzen schalie- en steenkoolgas gewonnen zal worden. Dat blijkt uit een brief van GS aan de Statenleden.

Eerder gaven Provinciale Staten (PS) het provinciebestuur met een motie de opdracht om zich te verzetten tegen de winning van schalie- en steenkoolgas. De provincie trekt als gevolg onder meer samen op met andere overheden die ook tegen boringen naar schalie- en steenkoolgas zijn. Door de beloofde inzet van 'juridische instrumenten' is het niet uitgesloten dat de provincie naar de rechter stapt als het Rijk vasthoudt aan haar plannen om schaliegas in de regio te winnen.

Meer over dit onderwerp:
Schaliegas Provincie Overijssel Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren