nieuws

Kerk Staphorst teleurgesteld over versoepeling geluidsnormen Staphorstdagen

Staphorst
Staphorst
Een brief op poten, die kreeg het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst een paar weken geleden van de Hersteld Hervormde Kerk. De geluidsnormen voor de avondfeesten, die altijd op de drie Staphorstdagen op de Markt plaatsvinden, zijn naar boven toe bijgesteld. De kerk is zeer teleurgesteld. "Staat het aantal bezwaarden niet in flagrante tegenstelling tot het aantal profiteurs?"
Tijdens de Staphorstdagen, drie jaarlijkse feestdagen in Staphorst, zijn er overdag activiteiten voor het hele gezin in het dorp, 's Avonds vinden er ludieke wedstrijden op de Markt plaats en daarna is er feest in de feesttent, ook op de Markt.

Buren ervaren overlast

Een aantal buren ervaart overlast, met name omdat de feesten tot na twaalven doorgaan. De begraafplaats ligt ook nog eens naast de Markt. Ook dat vinden tegenstanders niet respectvol.
Dit voorjaar had de SGP gevraagd er wat aan te doen. Dit kan volgens de fractie ook gemakkelijk, want er is een evenemententerrein aan het voeteneind van het dorp: De Tippe. Dat is volgens de partij een prima plek voor dit soort evenementen.

Horeca in het verweer

De horeca, verantwoordelijk voor deze avondactiviteiten, kwam hiertegen in het geweer. Deze activiteiten horen volgens de organisatie thuis in de kern en niet buiten het dorp, waar De Tippe ligt.
Burgemeester en wethouders namen er dit voorjaar een besluit over. Het college vond dat de geluidsnorm van 60 decibel niet strookte met de praktijk en daarom werd deze voor het tijdstip tussen elf uur 's avonds en half één 's nachts bijgesteld naar 70 decibel.

Hervormde Kerk is teleurgesteld

Er verandert dus bijna niets; dit tot grote teleurstelling van de Hersteld Hervormde Kerk. Ook de kerk wijst op de begraafplaats.
"Dient er uit piëteitsoverwegingen geen rekening te worden gehouden met onze mede-inwoners die grote moeite hebben met deze tentfeesten naast het kerkhof, aangezien geliefden van hen daar begraven liggen", staat in de brief.

Vragen van de Hervormde Kerk

De kerk hoopt antwoord op een aantal vragen te krijgen. "Moet de geluidsoverlast voor de bezwaarde inwoners als zoete, leest u bittere koek geslikt worden? En moet het gedreun dat tot diep in de nacht over onze dorpsgemeenschap uitgegoten wordt, geaccepteerd worden door onze bezwaarde dorpsgenoten? Is de verhouding tussen het aantal tentbezoekers en het aantal bezwaarden niet ver zoek? Moet de financiële winst van enkelen op meer waarde geschat worden dan de schade en de hinder voor velen?"
Op de woensdagen 23 en 30 juli en 6 augustus vinden de Staphorstdagen weer plaats.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.