Ook gemeente Wierden kritisch op winning van schaliegas

In navolging van andere Twentse gemeenten heeft ook de gemeente Wierden een kritische zienswijze ingediend op de plannen voor de winning van schaliegas in Twente.

Het Wierdense college heeft minister Kamp laten weten dat de risico's van de gebruikte techniek, het zogenoemde fracking, te groot zijn. Om schaliegas te kunnen winnen moeten op grote diepte harde steenlagen worden gebroken via het injecteren van chemicaliën. Dit vormt een risico voor het grondwater. Minister Kamp houdt onvoldoende rekening met de mogelijke effecten op grondwaterbeschermingsgebieden.

Ook is niet bekend wat de gevolgen zijn van boortrillingen in de bodem. Bovendien tasten boorlocaties het landschap aan en daar is de gemeente Wierden met het oog op een goed woonklimaat en het toerisme ook niet van gecharmeerd.  

Meer over dit onderwerp:
Wierden schaliegas Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren