Nieuws

Woningstichting Rijssen komt Molukse huurders tegemoet en schrapt inkomenstoets

Graaf Ottostraat in Rijssen
Graaf Ottostraat in Rijssen © RTV Oost
De Molukse stichting Teripang heeft een voor de Molukse gemeenschap in Rijssen belangrijke afspraak gemaakt met woningcorporatie Veverion. Vanaf 1 juli is er geen inkomenstoets meer voor Molukse kandidaat-huurders die een huis in de 'Molukse wijk' willen betrekken. Daardoor blijft het mogelijk dat Molukkers bij elkaar blijven wonen in de huurhuizen, een gekoesterde wens van de gemeenschap.
De corporatie en de stichting hadden in 2016 al afspraken gemaakt dat in de 'Molukse wijk' nieuwe huurders uit de eigen gelederen konden worden aangedragen. Een te hoog inkomen voor sociale huurwoningen vormt in een aantal gevallen een probleem. Het schrappen van de inkomenstoets moet daarin verandering brengen.

'Afspraken in ere herstellen'

Directeur-bestuurder Tonita Garritsen van Viverion: "Viverion wil de afspraken die in het verleden op regeringsniveau met de Molukse gemeenschap zijn gemaakt, in ere herstellen in Rijssen. Die afspraken zijn onvoldoende meegekomen in de wet- en regelgeving die voor ons als woningcorporatie geldt. Wij willen het lokaal goed regelen en nemen in 't Lenfert in Rijssen daarvoor de ruimte. In de Stichting Teripang hebben we een constructieve gesprekspartner gevonden."
Voorzitter Lucas Labobar van de Stichting Teripang is blij met de oplossing. "Verandering kan alleen plaatsvinden als men zich ook verdiept in elkaar. Dat Viverion de afspraken met de Molukse gemeenschap in ere wil herstellen, getuigt van kracht en respect. De keuze die Viverion heeft gemaakt komt voort vanuit de Molukse historische context. Vanuit die context handelen wij ook. Het gaat hierbij niet om discriminatie maar om de naleving van gemaakte afspraken en het behoud van de Molukse identiteit en geschiedenis."

Herstructurering

Er komt een convenant waarin de geschrapte inkomenstoets wordt vastgelegd en ook afspraken over de toekomst worden opgenomen. Ook over de herstructurering waarvoor de 'Molukse wijk' over vier tot zes jaar in aanmerking komt, gaat Viverion in dialoog met de Molukse gemeenschap.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.