nieuws

Waterschap constateert botulisme in Gramsbergen na vondst dode eenden

Dode eenden door botulisme
Dode eenden door botulisme
Waterschap Vechtstromen heeft botulisme geconstateerd in een sloot aan de Hardenbergerweg. Vlakbij het gemaal Willem Snel zijn twee dode eenden gevonden, die waren besmet met botulisme.
Uit onderzoek is gebleken om botulisme type C. Dit type is niet schadelijk voor mensen, maar kan wel schadelijk zijn voor dieren.
De botulismebacterie is gedurende alle seizoenen in het water aanwezig en is niet te bestrijden. Het waterschap probeert de verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen door dode dieren onmiddellijk op te ruimen. Het waterschap heeft een informatiebord geplaatst en adviseert elk contact met het water op deze locatie te vermijden.

Gif veroorzaakt verlamming

Botulisme wordt veroorzaakt door het gif botulinum van de bacterie Clostridium botulinum. De bacterie maakt dit gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn temperaturen boven de twintig graden Celsius en een eiwitrijke omgeving.
Botulisme blokkeert de werking tussen zenuwen en spieren, waardoor verlamming optreedt die de dood tot gevolg heeft. Van botulisme komen verschillende typen voor. Bij sterfte onder watervogels gaat het meestal om type C en bij vissen om type C en E.

Verschijnselen

Door botulisme aangetaste vogels zijn herkenbaar doordat de vogels traag zijn, slechts korte afstanden of in het geheel niet kunnen vliegen en moeilijk lopen. Ze zwemmen met gestrekte hals, laten de kop in het water hangen omdat de nekspieren verslapt zijn. De vogels liggen diep in het water en hebben afhangende vleugels. Dode vogels hebben vaak gestrekte poten, gedraaide hals, afhangende vleugels en slijm in de snavel.
Het is belangrijk eenden in de zomermaanden niet te voeren, omdat er dan concentraties van eenden ontstaan. De kans op besmetting is hierdoor groot.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.