Partij voor de Dieren keert zich tegen afschieten ganzen in Overijssel

De Partij voor de Dieren keert zich in de Provinciale Staten van Overijssel tegen het afschieten van zestigduizend ganzen.

Het afschieten van de ganzen maakt deel uit van het afschotprogramma in het Faunabeheerplan 2014-2019 dat door de provincie is opgesteld. Daarin wordt voorgesteld de jacht te openen op ganzen die schade toebrengen aan graslanden in Overijssel. Het afschieten moet ook mogelijk worden in beschermde Natura 2000-gebieden. Overijssel wil het aantal ganzen terugdringen tot het niveau van tien jaar geleden. De ganzenpopulatie zou te sterk toenemen en dat levert schade op voor de landbouw.

Naast ganzen zijn ook andere dieren in het Overijsselse afschotprogramma opgenomen. Het gaat hierbij om vossen, spreeuwen, kraaien, meerkoeten, knobbelzwanen, wilde eenden en reeën. De Partij voor de Dieren vindt het massaal afschieten van dieren onnodig wreed en zinloos. Volgens de partij zijn er andere diervriendelijke methoden om de natuur te reguleren. De partij denkt aan het realiseren van natuurontwikkelingsprojecten waar de dieren naartoe verjaagd kunnen worden.

Deel dit artikel:

Reageren