nieuws

Strengere regels voor gebruik metam-natrium in bollensector

In de bollenteelt mag gebruik gemaakt blijven worden van de stof metam-natrium, maar er worden strenge maatregelen ingevoerd voor het gebruik. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Landbouw.
De stof wordt gebruikt bij de bestrijding van aaltjes, die schadelijk zijn voor lelies, aardbeien, bomen en andere gewassen. De nieuwe maatregelen zijn een stuk strenger dan die in mei in de regio Hardenberg werden afgesproken.

Risicobeperkende maatregelen

In mei probeerde de gemeente Hardenberg nog eigen regels in te stellen vanwege de mogelijke schadelijke gevolgen van de stof. Zo moest een spuitvrije zone gehanteerd worden van 5 meter rondom scholen en woningen. Hardenberg deed dit mede naar aanleiding van een uitzending van Zembla, waarin veel aandacht was voor de schadelijke gevolgen van Metam Natrium. Het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vervolgens onderzoek gedaan. Volgens het Ctgb kan het middel gebruikt worden, mits er een aantal risicobeperkende maatregelen worden nageleefd.
Er moet onder meer een bufferzone van 150 meter liggen tussen het behandelde perceel en locaties waar mensen wonen, werken of winkelen. Het behandelde oppervlakte mag niet groter dan 1 hectare zijn en tussen behandelde percelen moet ook een bufferzone van 150 meter liggen. Verder moet het perceel na de behandeling 10 dagen lang afgedekt worden en moet het bestrijdingsmiddel minstens 20 centimeter diep in de grond ingebracht worden.

Afspraken Hardenberg waren minder streng

Die maatregelen zijn een stuk strenger dan de maatregelen die in mei in de regio Hardenberg werden afgesproken. Leliebollentelers en omwonenden spraken toen af een spuitvrije zone van 5 meter te hanteren. Verder werden afspraken gemaakt over de communicatie richting omwonenden en naleving van regels rondom grondontsmetting en gewasbescherming.
Dijksma realiseert zich dat de nieuwe maatregelen een grote impact hebben op de sector. Voor telers die in gebieden werken waar veel woonhuizen of winkels staan, is het gebruik van metam-natrium onmogelijk. Dijksma is zich bewust van de gevolgen voor ondernemers en is inmiddels, samen met de sector, begonnen met onderzoek naar alternatieven voor grondontsmetting.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.