nieuws

Toename van werkgelegenheid in detailhandel in Overijssel ondanks crisis

Winkelmedewerkster
Winkelmedewerkster
Ondanks de crisis en toegenomen leegstand in binnensteden is de werkgelegenheid in de detailhandel in Overijssel de afgelopen jaren met 6,6 procent gegroeid. Dat blijkt uit het 'ING kwartaalbericht: Regionale banengroei in detailhandel'.
Alleen in Flevoland, Groningen en Noord-Holland steeg de werkgelegenheid in de detailhandel tussen 2007 en 2013 harder. In tegenstelling tot veel andere provincies steeg zelfs het aantal banen in fysieke winkels de afgelopen jaren nog fors, met maar liefst 1260 banen. Wel steeg het aantal banen in webshops harder, met maar liefst 2280 banen.

Veel zelfstandige bedrijven

Opvallend ten opzichte van andere provincies is het aandeel grote winkelketens in het totale aanbod. In Overijssel is meer dan de helft van het winkeloppervlak op dit moment een zelfstandig bedrijf. Alleen in Zeeland is het aandeel van winkelketens nog kleiner.
De beperkte economische groei, opkomst van e-commerce en vergrijzing hebben effect op de detailhandel. De behoefte aan nieuwe winkels loopt in veel gebieden terug en de winkelleegstand stijgt. Toch is de totale werkgelegenheid in de detailhandel in bijna alle provincies ondanks de crisis gestegen.

Uitleg eenheden:

  • Banengroei detailhandel (2007-2013): de procentuele ontwikkeling in het aantal banen in de detailhandel tussen 2007 en 2013.
  • Banengroei fysieke winkels (2007-2013): het absolute verschil tussen het aantal banen in fysieke winkels tussen 2007 en 2013.
  • Banengroei webshops (2007-2013): het absolute verschil tussen het aantal banen in webshops tussen 2007 en 2013.
  • Startende bedrijven (2013): het aantal bedrijven in de detailhandel dat in 2013 is gestart.
    Belang winkelketen in de winkeloppervlakte (2014): het aandeel van winkelketens in de totale winkeloppervlakte in 2014.
  • Belang in werkgelegenheid: het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat in de detailhandel werkt.
Bron: LocalFocus

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.