nieuws

Provincie investeert 10 miljoen euro in veiliger N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

De provincie investeert in de veiligheid van de N35
De provincie investeert in de veiligheid van de N35
Gedeputeerde Staten van Overijssel willen 10 miljoen euro investeren in de verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N35. Het gaat om het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal.
“Met het geld en nog eens vijf miljoen euro van het Rijk kunnen de belangrijkste knelpunten worden aangepakt en zorgen we voor een betere bereikbaarheid”, aldus gedeputeerde Kok, verantwoordelijk voor mobiliteit in Overijssel. Provinciale Staten besluiten dit najaar over het voorstel.
Op dit moment worden de knelpunten onderzocht en wordt gekeken naar mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Dat doet het Rijk in samenwerking met de provincie.

Meer parallelwegen

Daarnaast starten dit najaar ook de gesprekken met belanghebbende bewoners, bedrijven en organisaties langs het tracé. Doel is de haalbaarheid van de maatregelen te beoordelen, zoals veilige oversteekplaatsen, minder aansluitingen en meer parallelwegen en het verbeteren van kruisingen.
De verkeersintensiteit op de Rijksweg N35, de belangrijkste verbinding tussen Zwolle-Kampen en Twente, neemt tot en met 2030 met 30 tot 60 procent toe. Daarom is de ambitie van de regio de N35 tussen Zwolle en Almelo op lange termijn om te vormen tot een autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur met twee keer twee rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen. Binnen de huidige mogelijkheden wordt daar stap voor stap naar toegewerkt.

Besluiten minister Schultz

Naast het onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal wordt er ook gewerkt aan de opwaardering van de andere tracédelen op de N35 tussen Zwolle en Almelo. Naar verwachting neemt minister Schultz eind 2014 een besluit over het tracé Nijverdal-Wierden. Daarnaast wordt het tracébesluit voor het traject Zwolle-Wijthmen in 2015 verwacht.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.