nieuws

Kampen kan behoefte aan nieuwbouw langs Reevediep niet aantonen

Bezwaar tegen bypass IJssel en nieuwbouw in Kampen
Bezwaar tegen bypass IJssel en nieuwbouw in Kampen
De gemeente Kampen moet mogelijk een nieuwe berekening maken van de behoefte aan woningen in het project IJsseldelta bij Kampen. De gemeente kon voor de Raad van State vandaag niet duidelijk maken waarop het geplande aantal van 1300 woningen is gebaseerd. Tegen het plan is bezwaar aangetekend door de werkgroep Zwarte Dijk.
Het creatieve rekenwerk van Kampen zorgde vandaag voor grote verwarring bij de Raad van State. Ook de advocaten van de gemeente konden geen helderheid brengen. Het plan voor de bouw van 1300 woningen met 1100 ligplaatsen voor boten is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid. Het project zuidwestelijk van Kampen omvat ook de aanleg van de hoogwatergeul, het Reevediep, tussen de IJssel en het Drontermeer en ontwikkeling van nieuwe natuur.
De gemeente houdt wel een slag om de arm want begin 2016 wordt pas beslist of het aantal van 1300 woningen moet worden bijgesteld. Maar het is zeer de vraag of de Raad van State het zo ver laat komen. De Raad wil zeker weten dat de 1300 woningen zijn gebaseerd op een goed behoefteonderzoek en dat is er niet. Volgens de werkgroep Zwartendijk beschikt de gemeente over andere onderzoeken die een minder grote behoefte aantonen.

Aantasting van eeuwenoud cultuurlandschap

De werkgroep zet met de Vereniging Natuurstudie IJsseldelta ook vraagtekens bij de aanleg van de hoogwatergeul.
Die tast een eeuwenoud cultuurlandschap aan, terwijl Kampen voldoende wordt beschermd tegen hoog water.  De aanleg van de hoogwatergeul hangt ook samen met de uitdieping van de IJssel over een traject van ongeveer 7 kilometer. Daarmee wordt de omgeving beter beschermd tegen overstromingen bij hoogwater.
Ook enkele veehouders in Zalk maken bezwaar tegen de uitdieping en de vorming van natuur in de uiterwaarden.
Dat gaat ten koste van hun bedrijf. De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.