Na 11 jaar bezuinigen wil Enschede weer investeren: "Meer dan 20 miljoen euro om te groeien"

Hoe breek je een negatieve spiraal? Door meer financiële risico's te nemen en meer dan 20 miljoen euro te investeren in de groei van Enschede, denkt het college van burgemeester en wethouders. Met de zomernota wil het stadsbestuur de komende jaren weer wat perspectief bieden.

June Nods (D66) zegt trots te zijn met het pakket aan investeringen dat voorligt. De wethouder Financiën ziet midden in de coronacrisis, na jaren van harde bezuinigingen, ruimte om juist extra geld in Enschede te pompen. "We hebben de laatste jaren heel spaarzaam geleefd en veel bezuinigd. Dat betekent dat we nu geld hebben om te kunnen investeren."

Met geld uit een aantal reservepotjes - zoals het grondbedrijf - en door nog een extra bedrag opzij te zetten, denkt het college de komende vier jaar 21 miljoen euro vrij te kunnen spelen om in de stad te investeren. "Dat doen we in de vorm van wonen, werkgelegenheid en kansengelijkheid", aldus Nods.

Enschede wil groeien

Met name woningbouwprojecten spelen een belangrijke rol in de bestemming van het extra geld. Cromhoffpark (voormalig Wegenerpand aan de Getfertsingel), Esmarkeveld, Kop Boulevard, Leuriks-Oost en het Centrumkwadraat (spoorzone) worden de komende jaren ontwikkeld.

Achter die investeringen zit een gedachte. Enschede wil groeien, het liefst richting 170.000 inwoners. Als de stad meer inwoners telt, dan komt er ook meer rijksgeld binnen vanuit het Gemeentefonds.

De laatste jaren groeit Enschede minder hard dan vergelijkbare steden. Het Gemeentefonds gaat in de meest recente prognoses zelfs uit van een krimp. Mede daardoor daalt de rijksbijdrage in 2025 in die prognose met vier miljoen euro.

'Gecalculeerd risico'

In de eigen zomernota gaat het college nog uit van een stijging van de bijdrage uit het Gemeentefonds met zes miljoen euro. Een behoorlijk verschil met de laatste prognoses. Wat als dat geld niet komt? Wat als de coronacrisis toch harder inslaat dan verwacht?

"We nemen een gecalculeerd risico", zegt wethouder June Nods. Volgens haar is zorgvuldig gekeken naar de verwachtingen voor de komende jaren. Bovendien, zegt ze, is er in 2022 eenmalig tien miljoen euro beschikbaar om onverwachte tegenvallers op te vangen.

Er worden voorlopig meerdere investeringen voorgesteld. Volgend jaar komt er eenmalig 500.000 euro vrij voor duurzaamheid, deels voor het stimuleren van meer zonnepanelen op grote daken. Voor de veiligheid in de stad wordt het aantal boa's flink uitgebreid, er komt een structurele aanpak van illegale kamerverhuur, er is structureel een ton beschikbaar voor kansengelijkheid en er wordt oplopend tot 750.000 euro per jaar geïnvesteerd in de Fietsstad.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
ENSCHEDE REGIO ENSCHEDE
Deel dit artikel: