Nieuws

Schoolbestuur dreigt zich terug te trekken uit project rond nieuwbouw op 't Wooldrik in Borne

Het huidige gebouw van basisschool Jan Ligthart in Borne.
Het huidige gebouw van basisschool Jan Ligthart in Borne. © RTV Oost
In een dringende brief aan het gemeentebestuur van Borne heeft bestuursvoorzitter Ralf Dwars van stichting Brigantijn gedreigd het vertrouwen op te zeggen in de nieuwbouwplannen voor een schoolgebouw op 't Wooldrik in Borne. Dwars vindt dat het ambitieniveau van de gemeente wel wat omhoog mag. Met de 5,1 miljoen euro die beschikbaar is, kan de bestuurder een beter gebouw neerzetten dan de gemeente nu van plan is.
De nieuwbouw van de school maakt deel uit van een plan waar al jaren over gepraat wordt in de Bornse politiek. Naast de bouw van de school en een kinderopvang moeten er ook twee nieuwe sporthallen gebouwd worden op 't Wooldrik, moet er een beweegpark komen en een sportcafé. In het nieuwe schoolgebouw worden de bestaande basisscholen Jan Ligthart en 't Oldhof ondergebracht. De twee scholen gaan fuseren. Mooie plannen, maar de uitvoering schiet niet op. Volgende week staat 't Wooldrik weer op de raadsagenda.
"Er moet hoe dan ook een beslissing genomen worden. We hebben al negen keer uitstel meegemaakt", aldus Dwars.
Wij krijgen steeds minder vertrouwen in een goede afloop voor het onderwijs.
Ralf Dwars, bestuursvoorzitter Brigantijn
Maar niet alleen het stroperige proces leidt tot irritaties. Ook de kwaliteit van het gebouw kan veel beter, oordeelt Dwars. Zonder dat het meer geld hoeft te kosten. "Op basis van de huidige gang van zaken krijgen wij steeds minder vertrouwen in een goede afloop voor het onderwijs in het hele plan 't Wooldrik", schrijft Dwars in de brief.
"Uiteindelijk willen we het beste gebouw voor het beschikbare budget realiseren dat aansluit op onze onderwijsvisie. De risico's nemen in onze visie echter toe en de kans op een succesvol project worden steeds kleiner."
Daarom trekt de school een eerder gegeven positief advies voor het project in. "De komende periode zullen wij gebruiken om onze definitieve keuze te maken aangaande onze deelname in het project 't Wooldrik", schrijft Dwars aan het college.
Er moet hoe dan ook een beslissing genomen worden. We hebben al negen keer uitstel meegemaakt.
Ralf Dwars, bestuursvoorzitter Brigantijn

Frisse scholen

Dwars wil een duurzaam gebouw neerzetten waar bovendien goede ventilatie aanwezig is. Sinds kort is dat extra belangrijk geworden om corona buiten de school te houden. De gemeente zet daarbij in het kader van het Programma van Eisen Frisse Scholen in op niveau B: goed, maar Dwars zet in op niveau A: uitmuntend.
Het binnenklimaat is in veel scholen niet goed genoeg. Dit heeft invloed op leerprestaties en gezondheid van leerlingen en leerkrachten, en geen positieve. Het Programma van Eisen Frisse Scholen biedt handvaten voor scholen en schoolbesturen om eisen te stellen aan het ontwerp en de installaties bij verbouw of nieuwbouw. In het PvE worden richtlijnen gegeven over hoe er een optimaal en energiezuinig binnenklimaat gecreëerd kan worden.
Dwars pleit er nu namens stichting Brigantijn voor het project 't Wooldrik op te delen in het sportgedeelte en het onderwijsdeel. Volgens de bestuurder kan dat prima zonder dat het ten koste gaat van één van de onderdelen. Indien het plan dat er nu ligt voor project ’t Wooldrik niet datgeen kan bieden wat het onderwijs nodig heeft, stelt Brigantijn voor om de 5,1 miljoen euro die beschikbaar te stellen voor het onderwijs.
Dwars is van mening dat Brigantijn als alternatief scenario een goed en duurzaam schoolgebouw kan realiseren op de plek waar nu basisschool Jan Ligthart staat. De leerlingen van 't Oldhof trekken daarbij in.
Tekst gaat verder na de foto.
Het huidige gebouw van basisschool 't Oldhof in Borne.
Het huidige gebouw van basisschool 't Oldhof in Borne. © RTV Oost

Strengste duurzaamheidseisen

Volgens Dwars is hij prima in staat om voor het beschikbare budget een uitstekend schoolgebouw neer te zetten dat voldoet aan de strengste duurzaamheidseisen. "Dat heb ik eerder gedaan met IKC Magenta in Delden en De Welp in Markelo. Scholen die horen bij de duurzaamste scholen in Europa."
Dwars vindt dat hij het aan de ouders en de kinderen, eigenlijk aan de hele Bornse gemeenschap, verplicht is om een zo goed mogelijk schoolgebouw neer te zetten. Ook de bestuurder heeft gemerkt dat de irritatie bij ouders toeneemt over de gang van zaken. Wanneer fuseren de scholen, wanneer begint de nieuwbouw, wanneer gaan onze kinderen naar het nieuwe gebouw? Het zijn vragen die spelen bij ouders, maar Dwars kan er geen antwoord op geven.
Ik ben nu tien jaar bestuurder. Ik heb nog nooit zo'n brief geschreven.
Ralf Dwars, bestuursvoorzitter Brigantijn
En hij wil juist graag duidelijkheid scheppen. "Ik heb meerdere keren met de MR (medenzeggenschapraad, red.) van de scholen gesproken. Dan beloof ik ze dat ik ze volgende keer meer kan vertellen." Maar ook in de volgende overleggen kon Dwars weinig nieuws vertellen. Hij vindt het frustrerend en het was ook één van de redenen voor de brief aan het college. Het duurt gewoon te lang en dat heeft ook gevolgen voor de scholen. "Kijk naar het leerlingenaantal van 't Oldhof bijvoorbeeld."
Dwars schreef de brief ruim een week geleden naar het gemeentebestuur van Borne. Intussen is hij in gesprek met de gemeente om te kijken naar een oplossing. Die moet er snel komen. Dat het Ralf Dwars ernst is, blijkt wel uit de toon van zijn brief. "Ik ben nu tien jaar bestuurder. Ik heb nog nooit zo'n brief geschreven."

Reactie gemeente Borne

De gemeente Borne laat weten nog niet te willen reageren omdat de gesprekken met Brigantijn nog lopen.
Het is niet de eerste keer dat de gemeente Borne negatief in het nieuws komt dit jaar als het gaat om de huisvesting van onderwijs in de gemeente. In april protesteerden ouders met leerlingen op basisschool De Vonder tegen het besluit dat leerlingen van de huidige groep vijf vanaf volgend schooljaar naar een school moeten buiten hun eigen wijk. Ze moeten een drukke straat oversteken om bij hun school te kunnen komen. Dat is tegen het zere been van de ouders die niet in de nieuwbouwwijk zijn gaan wonen om hun kinderen naar een school in een andere wijk te brengen. Dwars begrijpt ook daar het ongenoegen van deze ouders. Hij vindt dat de gemeente te laat heeft geacteerd op de situatie in de Bornsche Maten. "Ja, dat hebben ze. Dat weten ze ook. Daar hebben we uitvoerige gesprekken met hen over gehad."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.