Directie-echtpaar van omstreden zorgbureau koopt torenhoge claim af met schikking

Het directie-echtpaar van het omstreden commerciële zorgbureau Avant Zorg en Welzijn in Almelo heeft een torenhoge claim weten af te kopen met een schikking. In plaats van de ruim zeven ton die de twee echtelieden moesten betalen in het faillissement rond hun zorgbedrijf moeten ze nu 65.000 euro neertellen. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde faillissementsverslag. Overigens werd het echtpaar Adem (49) en Ümmühan (46) T. recent nog veroordeeld wegens faillissementsfraude en hangt hen een cel- en werkstraf boven het hoofd.

Het Almelose zorgbureau Avant Zorg en Welzijn verleende zorg aan voornamelijk Turkse cliënten, maar ging in het voorjaar van 2016 op de fles. Dit nadat de belastingdienst het faillissement had aangevraagd omdat er sprake was van een schuldenlast van een half miljoen euro.

Avant Zorg telde op dat moment circa 20 medewerkers en had zo'n 70 cliënten, met name senioren en gehandicapte kinderen.

Pensioenen niet afgedragen

Na het bankroet stuitte curator Wouter Weenink op een aantal opmerkelijke zaken. Zo bleek onder meer dat de directie de pensioenen voor het personeel niet had afgedragen. Reden voor het pensioenfonds om een claim van een kleine 80.000 euro in te dienen.

Aansprakelijk gesteld

Nadat de curator het directie-echtpaar aansprakelijk stelde voor het totale faillissementstekort - becijferd op ruim zeven ton - oordeelde de rechtbank dat het echtpaar een voorschot van 708.000 euro moest betalen. Het echtpaar ging tegen dit vonnis in beroep, maar twee dagen voordat het gerechtshof zich vorige maand over de zaak zou buigen, meldde het echtpaar zich bij de curator om een schikking te treffen.

Het echtpaar erkende aansprakelijkheid, maar voerde een 'habe nichts-verweer', zo valt te lezen in het gisteren gepubliceerde openbare faillissementsverslag.

Uitvoerig onderzoek door curator Weenink in zowel binnen- als buitenland leerde inderdaad dat het echtpaar geen bezittingen meer heeft. Ook na executieverkoop van hun privéwoning bleek er geen sprake van enige overwaarde.

De curator restte zodoende geen andere uitweg dan genoegen te nemen met de schikking. Daarbij gaat het om 50.000 euro. Daarvan is 40.000 euro voldaan nog voordat het gerechtshof het hoger beroep zou behandelen.

Schikking

Het echtpaar was trouwens in een eerder stadium met de curator ook al een schikking van 50.000 euro overeen gekomen. Daarvan was intussen 15.000 euro voldaan. Maar na een inval door de FIOD in 2018 in de privéwoning aan de Wierdensestraat in Almelo verzuimde het echtpaar de rest van het overeengekomen bedrag te betalen.

"Aangezien ze destijds al 15.000 euro hebben betaald en daar nu nog eens 50.000 bovenop komt, gaat het in totaal om 65.000 euro. Per saldo zijn ze dus duurder uit. Als ze immers meteen die 50.000 euro hadden voldaan, was alles al achter de rug geweest", aldus curator Weenink. Intussen heeft het paar 55 mille betaald, valt te lezen in het verslag.

Voorwaarde

Wel werd de schikking getroffen onder de voorwaarde dat die komt te vervallen wanneer toch blijkt dat het echtpaar over vermogen beschikt, dat tegenover de curator is verzwegen.

Ook wanneer het echtpaar niet over de brug komt met de laatste 10.000 euro, zal de curator opnieuw gaan procederen, zo kondigt hij in zijn verslag aan.

Meevallertje

De curator had overigens nog een meevallertje. Bij de FIOD-inval werd in de privéwoning namelijk 7.500 euro aan contanten ontdekt. Justitie heeft dit geld inmiddels overgemaakt aan de curator.

Veroordeeld

Met de schikking is de kous voor het het echtpaar trouwens nog niet af. De echtelieden werden begin deze maand namelijk veroordeeld wegens faillissementsfraude.

Adem T. kreeg tien maanden celstraf waarvan vier voorwaardelijk. Echtgenote Ümmühan kreeg 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Volgens de rechtbank is zij als directielid nalatig geweest en heeft ze geld vanuit het bedrijf ontvangen, zonder dat duidelijk was waarvoor ze dat kreeg.

Vlak voordat het bedrijf op de fles ging, heeft het echtpaar onder meer forse geldbedragen weggesluisd.

In opspraak

Overigens werden de 70 cliënten van Avant Zorg na het faillissement destijds ondergebracht bij Zorgbureau Maatwerk. Deze organisatie raakte vervolgens in opspraak omdat het door meerdere Twentse gemeenten werd verweten dat het wel zorgsubsidies opstreek, maar geen zorg leverde. Nadat er aangifte werd gedaan van zorgfraude, ging ook Maatwerk failliet.

Nieuw bureau opgericht

Ümmühan T. richtte circa een maand nadat Avant Zorg failliet was gegaan een nieuw zorgbureau op: stichting 't Thuisgevoel. Juist vanwege de negatieve beeldvorming die er ontstond, trok ze zich uit dit bedrijf terug. Niettemin besloot de gemeente Almelo om in september 2019 het contract met 't Thuisgevoel niet te verlengen vanwege twijfels over de werkwijze.

TIPS?

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het dossier zorgonderzoek. Voor tips: j.colijn@rtvoost.nl.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: