Gemeente Hardenberg en zorginstelling Vechta op ramkoers met elkaar: "Geen idee waarom"

Zorginstelling Vechta uit Rheezerveen en de gemeente Hardenberg liggen op ramkoers met elkaar sinds Hardenberg begin 2019 plotseling een kwaliteitsonderzoek instelde. Vechta-eigenaar Roel Westerman tast in het duister over het waarom. "De kwaliteit van de zorg zou niet goed zijn, maar uit onderzoek van GGD IJsselland is gebleken dat de kwaliteit prima is."

Inmiddels heerst er volgens Westerman een opmerkelijke radiostilte vanuit het stadhuis. "De gemeente laat helemaal niets meer van zich horen, wijst pgb-budgetten af en negeert uitspraken van de rechter. Aan de kwaliteit van onze zorg kan het niet liggen. Die is volgens het GGD-onderzoek in orde en tijdens hoorzittingen van de gemeentelijke bezwarencommissie zei de Wmo-toezichthouder dat hij geen redenen zag om daarover contact met ons op te nemen."

Zorginstelling Vechta is gelegen is het Oldemeijerbos in Rheezerveen. Een prachtige locatie in het groen. De instelling biedt hier dagbesteding. In Hardenberg en Gramsbergen zijn twee woongroepen gevestigd. Op haar website presenteert Vechta zich als een no-nonsense zorginstelling. "Ons motto: menselijk, geen bullshit en gelijkwaardig", aldus Westerman, die vertelt dat onder meer verslavingsinstelling Tactus, de gemeente Zwolle en de reclassering cliënten naar zijn bedrijf doorverwijzen.

Zorginstelling Vechta is gevestigd in het Oldemeijerbos. (Foto: Vechta)
Zorginstelling Vechta is gevestigd in het Oldemeijerbos. (Foto: Vechta)

Donkere wolken

In 2019 pakken zich donkere wolken samen boven het bedrijf, dat inmiddels juridische bijstand krijgt van jurist Kevin Wevers uit Aalten: "Vanuit het niets zag de gemeente Hardenberg aanleiding om het bedrijf onder de loep te nemen. De kwaliteit van de zorg zou niet goed genoeg. Waarschijnlijk heeft iemand dit bij de gemeente gemeld, maar wij weten tot op de dag van vandaag niet zeker of dit zo is en wie dit is geweest."

GGD IJsselland krijgt opdracht om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg. "Dit onderzoek vond plaats van april tot oktober 2019", vertelt Westerman, die geen moment twijfelde aan een positieve uitkomst. “Wij zijn IS 9001 gecertificeerd. Keuringsinstituut Kiwa is onder de indruk van ons kwaliteitsmanagementsysteem, dat normaal gesproken bij echt grote zorgbedrijven wordt gebruikt.”

De onderzoekers beoordelen Vechta positief. "Ze hadden een klein aantal aanbevelingen. Probleem opgelost zou je denken", zegt jurist Wevers, "maar dat blijkt niet zo te zijn."

Oud-medewerkers

De uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek zijn voor twee oud-medewerkers van Vechta aanleiding om contact op te nemen met de gemeente. Op basis van een aantal gesprekken met hen besluit Hardenberg een zogeheten rechtmatigheidsonderzoek in te stellen, staat in een voorlopige versie van dit onderzoek dat zich richt op de vraag of Vechta het zorggeld goed heeft besteed. De oud-medewerkers beweren onder meer dat Vechta schulden aflost met zorggeld en dat cliënten geen dagbesteding krijgen, maar dat dit wel in rekening wordt gebracht. Ook de loonadministratie zou niet kloppen en er zou gefraudeerd worden met pgb's.

In maart 2020 wordt dit onderzoek gestart, aldus Westerman. “Formeel is ons nooit gezegd wat de reden is van het onderzoek. Wel werd direct het zorgcontract met ons wordt opgezegd." Het schrappen van deze overeenkomst raakt het hele bedrijf, maar zeven cliënten in het bijzonder. "Zij zijn inwoners van de gemeente. Zonder contract met de gemeente krijgen wij niet meer betaald om hen te begeleiden."

Gratis zorg?

Hoewel er geen inkomsten meer tegenover staan, gaat Vechta door met het leveren van zorg aan de zeven. In samenspraak met hen wordt besloten dat ze ieder een persoonsgebondenbudget (pgb) aanvragen. Deze worden zonder uitzondering allemaal afgewezen door de gemeente. Jurist Wevers maakt hiertegen bezwaar en vraagt de voorzieningenrechter om de pgb’s toch toe te kennen. De rechter kent de budgetten toe, maar de gemeente voert die uitspraken niet uit.

In februari van dit jaar verschijnt een voorlopige versie van het gemeentelijke rechtmatigheidsrapport. De onderzoekers concluderen dat de juiste besteding van zorggeld niet in alle gevallen is te garanderen. Jurist Kevin Wevers maakt gehakt van die conclusies. "Dit rapport staat bomvol fouten. Wij hebben honderden aanvullingen en correcties opgestuurd, maar daar is uiteindelijk niets mee gedaan."

Westerman: “Het vreemde is dat dit rechtmatigheidsrapport niet meer lijkt te bestaan. Wij hebben er in elk geval nooit meer wat over gehoord. Als wij er vragen over stellen, worden deze niet beantwoord.”

Uit navraag bij de gemeente Hardenberg blijkt dat het onderzoek nog niet is afgerond. "Naar aanleiding van het rapport had Vechta hierop nog een reactie gegeven. Deze moet nog worden beoordeeld", schrijft een woordvoerster in een mail.

Dagbesteding bij Vechta. (Foto: Vechta)
Dagbesteding bij Vechta. (Foto: Vechta)

200.000 euro

De trage voortgang begint te knellen bij Vechta. Het bedrijf verleent al maandenlang zorg aan zeven cliënten, waarvoor geen cent binnenkomt. "De teller staat inmiddels op ruim twee ton voor zorg die wel is geleverd, maar niet is betaald. En behalve onze cliënten, raakt dit ook mijn personeel", aldus Westerman. "De situatie dat de gemeente zomaar ineens de geldkraan dichtdraait, zorgt bij hen voor veel stress. Ze hebben het er onderling over. Zij zien natuurlijk ook dat bijvoorbeeld hun pensioenpremie niet wordt afgedragen. Dat kan ik niet betalen."

"Complete radiostilte"

Vanuit haar kantoor in Aalten probeert cliëntbegeleider Erica Stinissen van Jurist Wevers de budgetten van de cliënten vrij te krijgen. "De voorzieningenrechter heeft ons in het gelijk gesteld en elke cliënt heeft een externe budgetbeheerder. Er zijn voldoende waarborgen dat het geld goed wordt besteed, maar vanuit Hardenberg heerst een complete radiostilte.”

Stinissen geeft een voorbeeld over de stroeve communicatie met Hardenberg. "Nadat de rechter in een voorlopige voorzieningenprocedure opnieuw een pgb heeft toegekend, ben ik hierover aan het mailen met een ambtenaar om dit budget vrij te krijgen. Als antwoord op mijn mail ontving ik een automatische afwezigheidsmelding. Na haar vakantieperiode mailde ik haar opnieuw en tot mijn stomme verbazing ontving ik weer een afwezigheidsmelding. Eerdere toezegging dat het budget eind mei beschikbaar zou zijn, is Hardenberg niet nagekomen."

Vraagtekens bij eigenaar

Bij Roel Westerman groeien de vraagtekens waarom men zijn bedrijf zo dwars zit. "Ik weet echt niet waarom wij zo worden behandeld. De rechter doet uitspraken zonder zitting omdat de gemeente geen stukken stuurt en niet reageert op verzoeken van de rechtbank, de jurist van de gemeente zich telkens ziek meldt en er blijkbaar geen vervanging mogelijk is.”

De gemeente Hardenberg houdt het voorlopig bij de reactie dat ze gedurende het onderzoek inhoudelijk niet reageert.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
HARDENBERG VECHTDAL
Deel dit artikel: