nieuws

Definitief geen winterrust voor ganzen in Overijssel

Er komt geen winterrust voor ganzen in Overijssel. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daarmee ingestemd.
Overijssel is de enige provincie in het land waar ganzen die schade veroorzaken het hele jaar bejaagd mogen worden. Natuurorganisaties zijn furieus, omdat veel ganzen uit andere Europese landen hier overwinteren. Door die te schieten kunnen populaties elders in Europa in gevaar komen.
De natuurorganisaties hebben daarom eerder al aangegeven niet mee te werken aan de plannen. Wettelijk gezien kan de provincie eventueel onder dwang de natuurgebieden betreden. Gedeputeerde Maij gaf vandaag aan dat het een uiterst middel is en dat ze verwacht dat de partijen er in overleg uitkomen.

Kritiek van de oppositie

Oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks, SP en D66 hadden vandaag in het debat geen goed woord over voor het voorliggende plan. De partijen verwachten dat het aantal ganzen alleen maar gaat toenemen omdat de natuurbeheerders niet mee willen werken en wel nodig zijn om de populatie terug te brengen.
Desondanks stemde een meerderheid van Provinciale Staten in met het plan om het aantal ganzen terug te brengen tot de stand van 2005. Al jaren neemt het aantal ganzen toe en daarmee ook de schade voor met name boeren. De ganzen zitten vaak massaal op grasland en vertrappen het gras, waardoor het onbruikbaar wordt. Het afgelopen jaar moest in Overijssel 700.000 euro aan schade worden uitgekeerd.

Staatsbosbeheer

Tijdens het debat ontstond onduidelijkheid over een brief van Staatsbosbeheer. De organisatie zou daarin schrijven toch mee te gaan werken aan het provinciale plan. Toen de brief onder druk van de oppositie op tafel kwam bleek die toezegging veel minder hard. Het is daarom nog steeds de vraag of het plan om het aantal ganzen in Overijssel fors terug te brengen in de praktijk uitvoerbaar is.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.