Nieuws

Nieuwe burgemeester Staphorst: "Geen enkel probleem om te bidden en te danken"

Burgemeester Jan ten Kate
Burgemeester Jan ten Kate © Gemeente Staphorst
Hij is geen frequent kerkbezoeker. Toch leest burgemeester Jan ten Kate van Staphorst vlak voor de raadsvergadering en vlak na het afsluiten ervan, het ambtsgebed voor. Hoe is het voor hem om plechtig te bidden, alvorens hij de hamer ter hand neemt?
Ten Kate is de eerste partijloze burgemeester van Staphorst. Op 28 mei werd hij beëdigd. Hij is geen lid van ChristenUnie, SGP of het CDA en ook niet bijster religieus.
Het hoort erbij, dus doe ik het
Toch leest de nieuwe eerste burger het plechtige ambtsgebed voor. "Ik vind dat geen enkel probleem. Het hoort bij de cultuur van Staphorst dus dan doe ik dat en ik vind het eerlijk gezegd ook wel een moment van bezinning en contemplatie voor en na de vergadering. Het hoort erbij, dus ik doe het." Interimburgemeester Gerrit Jan Kok (VVD) die anderhalf jaar lang de raad van Staphorst voorzat, uitte zich in dezelfde bewoordingen.
Na afloop van de vergadering, is er het dankgebed waarin plechtig de zegen wordt gevraagd over hetgeen is besloten door de gemeenteraad. Normaal gesproken gaan raad en college staan bij het bidden en danken. Door corona mag dit niet en blijft iedereen zitten.
'Aanbiddenswaardige God, die door uw Goddelijke Macht het heelal hebt geschapen en in stand houdt. Die door uw oneindige wijsheid alles regeert en ons geroepen hebt tot het bestuur van deze gemeente. U bidden wij dat Gij ons door Uw Geest wilt leiden, opdat wij met wijsheid, onpartijdig en vrijmoedig, de belangen der gemeente mogen behartigen en haar zo besturen dat Uw naam daarvoor worde verheerlijkt en haar welzijn bevorderd. Dit vragen wij u in de naam en derwille van onze Here Jezus Christus. Amen.

Nog jaren mee

Eens in de zoveel jaar komt het gebed ter sprake. De plaatselijke PvdA wil er al jaren vanaf, maar de meerderheid van de fracties vindt het bidden en danken nog altijd waardevol. Het lijkt er dan ook op dat het ambtsgebed in Staphorst nog jaren meegaat.
Het aantal gemeenten in Nederland waar nog gebeden wordt, neemt wel langzaam af. Waren er vijf jaar geleden nog 62 gemeenten met een ambtsgebed, nu zijn het er nog veertig, waaronder dus Staphorst. Ook Zwartewaterland bidt en dankt, net als Rijssen-Holten en Ommen.

Statuten

In de statuten van de gemeenteraad van Staphorst staat dat het gebed voor en na de vergadering uitgesproken dient te worden. Tegenwoordig spreekt de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, eerst het ambtsgebed uit en opent daarna de vergadering. Voor 2006 was dit andersom: eerst de opening, dan gebed en eerst gebed en dan de sluiting, waardoor het ambtsgebed officieel deel uitmaakte van de vergadering. Dat is omgedraaid. De reden was een dringend advies van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Het gebed behoort geen deel uit te maken van de openbare vergadering. Staphorst paste het reglement van orde toen aan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.