Nieuws

"Instorten van dak De Grolsch Veste was belangrijke aanzet voor veiligheidsbeleid van nu"

De bouw moet veiliger. Dat was de belangrijkste boodschap van voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport dat werd opgesteld naar aanleiding van het instorten van een deel van het dak van stadion De Grolsch Veste in Enschede. Het is vandaag tien jaar geleden dat het ernstige ongeluk plaatsvond, waarbij twee bouwvakkers om het leven kwamen en negen anderen gewond raakten, van wie enkelen zeer ernstig. Hoe staat het er tien jaar later voor met de bouwveiligheid in Nederland?
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid deed in de nasleep van het dakdrama in De Grolsch Veste onderzoek. Niet alleen naar het ongeluk in Enschede, maar ook naar de instorting van een verdiepingsvloer tijdens de bouw van een Rotterdamse woon- en winkeltoren in 2010. "Uit beide onderzoeken komen onvolkomenheden naar voren in de beheersing van de veiligheid tijdens het bouwproces", schreef Joustra in het voorwoord van de verkorte versie van het rapport.
Brancheorganisatie Koninklijke Bouwend Nederland vindt het onacceptabel dat de bouw tot één van de meest onveilige sectoren behoort.
Richard Massar, Bouwend Nederland
Joustra riep destijds opdrachtgevers , aannemers en de branche op om daadkrachtig te werken aan verbeteringen die ertoe moesten leiden dat elke bouwplaats een veilige werkplek wordt. Is dat gelukt?

Topprioriteit

Daar wordt, ook tien jaar na dato, nog hard aan gewerkt. "Het instorten van een deel van het dak van de Grolsch Veste is een belangrijke aanzet geweest voor het veiligheidsbeleid dat we vandaag hebben", aldus woordvoerder Richard Massar van Bouwend Nederland. "Incidenten als de parkeergarage in Eindhoven en het AZ stadion onderstrepen eens te meer dat veiligheid topprioriteit moet hebben."
Toch lukt dat nog lang niet altijd. "Brancheorganisatie Koninklijke Bouwend Nederland vindt het onacceptabel dat de bouw tot één van de meest onveilige sectoren behoort. Het is een prachtige sector om in te werken, de sector die Nederland bewoonbaar én bereikbaar houdt. Voorop staat dat onze mensen de bouwplaats aan het eind van de werkdag weer veilig kunnen verlaten en na hun loopbaan gezond van hun pensioen kunnen genieten."
Het instorten van een deel van het dak van de Grolsch Veste is een belangrijke aanzet geweest voor het veiligheidsbeleid dat we vandaag hebben
Richard Massar, Bouwend Nederland
Massar wijst er op dat de bouw de afgelopen jaren niet stil heeft gezeten. "De sector heeft op instigatie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een actieplan opgesteld hoe de veiligheid in de sector vergroot kan worden. In dit beleid zijn grote stappen gezet om de veiligheid te verbeteren."

Speerpunten

Bouwend Nederland wijst op drie speerpunten waar aandacht voor is. Zo moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de veiligheid tijdens een project en moet ook goed worden gecoördineerd dat verschillende constructeurs die aan een project werken met elkaar communiceren. Bovendien moet het lerend vermogen van de sector omhoog. Niet alleen moet er geleerd worden van fouten, maar ook van dingen die goed gaan. Opgedane ervaringen moeten worden meegenomen naar volgende projecten en gedeeld worden in de sector.
Dat veiligheidsbeleid wordt nu in elf leerprojecten in de praktijk toegepast en gemonitord. De uitkomsten hiervan worden zorgvuldig bekeken en zijn input voor stappen om veiligheid verder te vergroten. "De eerste resultaten zullen naar verwachting eind van het jaar bekend worden. Veiligheid is ook een kwestie van gedrag en cultuur en om deze te veranderen is tijd nodig. Permanente aandacht voor dit onderwerp blijft daarom nodig", aldus Massar.
Veiligheid is ook een kwestie van gedrag en cultuur.
Richard Massar, Bouwend Nederland
"De ambitie van Bouwend Nederland is nul (dodelijke) ongevallen. Dat is een enorme opgave, maar als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen is de ambitie op termijn te realiseren."
RTV Oost heeft ook de bouwbedrijven die tien jaar geleden betrokken waren bij de uitbreiding van De Grolsch Veste om een reactie gevraagd. VolkerWessels heeft namens deze bouwbedrijven een schriftelijke reactie gegeven: Namens de Bouwcombinatie Grolsch Veste wil ik u graag het volgende mededelen: Het verschrikkelijke ongeval van tien jaar geleden van de Grolsch Veste staat bij ons allen in het geheugen gegrift. Uit piëteit met de nabestaanden kiezen wij ervoor om niet de aandacht op ons te vestigen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en families van de slachtoffers.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.