Waarom protesteren de boeren vandaag?

Duizenden boeren gaan vandaag opnieuw protesteren. Een deel sluit aan bij een centraal georganiseerde demonstratie van actiegroep Agractie bij het Malieveld in Den Haag, anderen verdelen zich over regionale acties georganiseerd door Farmers Defence Force. In Overijssel staat een actie gepland in Zwolle.

Het was een poos rustig, na grote demonstraties in Den Haag en boeren die met trekkers supermarkt-distributiecentra in Raalte en Zwolle blokkeerden dateert de laatste actie van ruim een half jaar geleden. Boeren lieten zeker nog wel van zich horen, maar dan vooral online op social media of via belangenorganisaties in de media. De trekkers bleven op het erf. Vandaag dus niet.

De landbouw is verantwoordelijk voor het grootste deel van de stikstofuitstoot in ons land. De sector moet daarom stappen zetten om de uitstoot te verminderen en daarmee de druk op kwetsbare natuurgebieden te verkleinen. De agrarische sector zegt dat zij al veel stappen hebben gezet in het verminderen van de ammoniak en stikstof uitstoot en vinden dat de industrie, scheepvaart, vliegverkeer en bouw ook aan zet zijn.

Drastische maatregelen zijn nodig, maar zeggen de boeren 'niet alleen ten koste van de boer'.

Farmers Defence Force

De druppel die de emmer deed overlopen is volgens Farmers Defence Force het plan voor de Gelderse Vallei en het Groene Hart. De actiegroep schrijft dat de sector wordt 'doodgegooid' met plannen en rapporten die maar een doel hebben; 'de stikstofproblematiek op het bordje van de boer leggen, de boeren wegjagen van hun grond en die grond gebruiken voor woningbouw of zonneparken.'

"Boerenfamilies worden onteigend en verdreven van hun land – voor een probleem dat niet door ons wordt veroorzaakt! Over ons lijk!! Voor GEEN van de plannen is in de landbouwsector sprake van enige steun!" Dat is een van de ronkende teksten uit een FDF-persbericht.

Natuurbeschermingswet-vergunning

Voor de actievoerders is het onverteerbaar dat boeren 'elke keutel in de boekhouding moeten registeren zodat bekend is wat een boerenbedrijf uitstoot', maar dat andere bedrijven dat niet verplicht zijn. "De zogeheten NB-vergunning ruimte van boeren wordt ingezet om zware industrie te realiseren", aldus Farmers Defence Force-woordvoerder Jos Ubels. Die NB-vergunningen worden afgegeven door de provincie.

Een aantal ondernemers zit nog in onzekerheid over deze vergunning. Dat zijn de PAS-melders die eerder konden volstaan met een melding en geen vergunning nodig hadden. Die zogeheten PAS-meldingen zijn in 2019 door de Raad van State van tafel geveegd. Voor de boeren is dit een zwaarwegend punt in de acties.

Bezoek aan provinciehuis

Farmers Defence Force voert bewust actie in de regio, daar waar de boeren wonen en werken. Een 'bezoekje' aan het provinciehuis in Zwolle lijkt met het oog op de NB-vergunning dan ook logisch. Ook geven boeren aan bedrijven te willen controleren zoals het distributiecentrum van Jumbo in Raalte 'of de supermarkt wel een vergunning heeft'.

Er zijn FDF-acties in Zwolle, Arnhem, Assen en Den Bosch. Waar precies wordt aan de deelnemende boeren op deze ochtend van de actie bekend gemaakt. De verzamel-locaties zijn wel bekend gemaakt. En alles wijst erop dat er dus bij het provinciehuis in Zwolle actie gevoerd gaat worden, maar in de loop van de morgen wordt meer duidelijk.

Het is geen actie met blokkades wordt gezegd. Wel zal duidelijk merkbaar zijn dat de boeren op pad zijn, met hun trekker, personenauto of met de trein.

Agractie

Agractie geeft als reden voor hun actie in Den Haag de vele rapporten die de afgelopen weken zijn gepubliceerd en 'uitgestort' over de agrarische sector. De actiegroep is tegen gedwongen opkoop van boerenbedrijven, wil geen zonnepanelen op landbouwgrond, geen woningbouw op de Veluwe waar nu boeren wonen en werken.

"De berichten en rapporten buitelen over elkaar heen de laatste weken; 'het mes erin', 'veehouderij en akkerbouw in grote gebieden uitfaseren', het houdt niet op. Daarbij de rechterlijke uitspraken over teelten nabij Natura 2000 gebieden maken dat boerenfamilies zich bedreigd voelen in hun bestaan. Het is tijd dat boeren en burgers zich laten horen en zeggen; Tot hier en niet verder'."

Agractie wil dat de politiek beseft dat boeren bezig zijn met voedselproductie en vraagt om ruimte om te boeren. Sprekers tijdens de demonstratie in Den Haag zijn verschillende politici en vertegenwoordigers uit de agrarische sector.

Grote actiebereidheid

Verschillende individuele boeren sluiten zich ook aan bij de acties, boeren die niet zozeer lid zijn van een actie-, of trekkergroep. Zo staat boerenbelangenbehartiger LTO niet bekend om haar actievoerende karakter, maar om het vergaderen en overleggen. LTO heeft zelf een plan van aanpak geschreven samen met natuur en bouw om uit te stikstofcrisis te komen.

De actiebereidheid onder boeren is groot.

Na het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving van afgelopen maandag lijkt er olie op het vuur te zijn gegooid. In dat advies aan de nieuwe regering staat eigenlijk dat de normen die worden gehanteerd, de zogeheten kritische depositie waarden, voor kwetsbare natuur niet realistisch en haalbaar zijn. En dat als Nederland vasthoudt aan de strikte stikstofregels en maatregelen dit grote impact heeft op het platteland. In principe is er dan geen ruimte meer voor boeren in gebieden als Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Natuurbeheer en behoud is breder dan stikstofdoelen, aldus het PBL.

In Salland laat de lokale LTO afdeling weten zich wel aan te sluiten bij de actie, alle landbouw organisaties werken in Salland samen aan de zogeheten gebiedsgerichte aanpak van de provincie Overijssel om de stikstofproblematiek in de regio aan te pakken en samen naar ruimte te zoeken voor het platteland. In een bericht zeggen de verschillende organisaties solidair te zijn aan de actie en verschillende bestuurders zijn aanwezig bij de actie in Zwolle.

De actie in Overijssel begint na de ochtendspits, het is niet bekend hoe lang de boeren blijven demonstreren. In de eerste uitnodigingen werd gezegd dat voor melktijd de actie afgerond zou zijn en dat iedereen 's avonds op de boerderij terug kon zijn. Maar na een onrustige week kan het zo zijn dat een klein deel van de boeren de actie voortzet.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
STIKSTOFCRISIS BOEREN
Deel dit artikel: