nieuws

'Grote verschuivingen in verdeling Wmo-gelden in Overijssel'

Geld
Geld
Invoering van een nieuw model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. Dat meldt Binnenlands Bestuur donderdag. Met name gemeenten in Twente en gemeenten met een grote orthodox protestants-christelijke gemeenschap komen er bekaaid vanaf.
Binnenlands Bestuur nam de zogeheten septembercirculaire onder de loep die op Prinsjesdag verscheen. Het Wmo-budget voor volgend jaar is nog verdeeld op basis van de geschiedenis: gemeenten waarvan de inwoners in het verleden veel zorg kregen toegewezen, krijgen komend jaar het meeste geld. Deze manier van verdelen moet plaats maken voor objectieve criteria, die vaststellen wat de behoefte is aan zorg in een specifieke gemeente is.

Gemeenten gaan er twintig procent op achteruit

Eerder verwachtte Binnenlands Bestuur al dat orthodox protestants-christelijk grote klappen zouden krijgen. De exacte bedragen per gemeente die nu bekend zijn gemaakt, bevestigen dit beeld voor een groot deel. Onder meer Staphorst en Zwartewaterland gaan er meer dan twintig procent op achteruit.
In gebieden waar de bevolking krimpt of waar dat binnenkort gaat gebeuren komen vooral de gemeenten in Twente er bekaaid vanaf. Tubbergen, Twenterand, Dinkelland, Almelo en Oldenzaal leveren ook allemaal meer dan twintig procent in.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Eerder vond fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie al dat Twente er bekaaid vanaf komt bij de nieuwe herverdeling van de Wmo-gelden.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.