Oudste wijk van Kampen krijgt eindelijk groen hart; bodemsanering start najaar

Een lang gekoesterde wens van de inwoners van de wijk Brunnepe in Kampen en de gemeente gaat dit najaar in vervulling. Dankzij een extra krediet van 250.000 euro kan het al jaren braakliggende groene hart van de oudste wijk van Kampen, de zogenoemde Brunneper Bongerd, eindelijk gesaneerd worden.

De gemeente wil het braakliggende stuk grond, naast de oude vissershaven, saneren en omtoveren in een mooi groen wijkpark. De sanering stond al in de planning in 2019, maar moest toen uitgesteld worden vanwege forse bezuinigingen.

Het terrein is ongeveer één hectare groot en is al jaren een doorn in het oog van de wijkbewoners en de gemeente. Het terrein is op dit moment afgesloten met hekken en niet toegankelijk vanwege de bodemvervuiling. Het gaat daarbij om vervuiling met puin, glas, zware metalen, PAK en asbest.

Brunneper Bongerd (Foto: gemeente Kampen)
Brunneper Bongerd (Foto: gemeente Kampen)

Vervuiling

De gemeente is van plan om het gebied tussen de huidige bijenvereniging en de Brunneperhaven dit najaar af te graven en aan te vullen met een halve meter nieuwe grond.

De grond ten zuiden van de bijenvereniging wordt alleen maar opgehoogd met nieuwe grond. De bijenvereniging zelf verhuist tijdelijk naar een plek in de buurt van het Reevediep.

Nadat de sanering is afgerond start de herinrichting. De wijk Brunneppe is van oudsher een vissersdorpje, grenzend aan de toenmalige Zuiderzee, waar voornamelijk boeren en vissers leefden.

De meeste bebouwing dateert uit de 19e begin 20e eeuw. Er staan tal van monumenten die verwijzen naar de rijke geschiedenis van het oorspronkelijke dorpje. Zoals bijvoorbeeld de Visrokerij, het Schokkerhuisje en de Paardenstal.

Het herinrichtingsplan voor de Brunneper Bongerd sluit naadloos aan bij die rijke historie. Het plan voorziet onder meer in het herstel van de oude Bongerd (oftewel boomgaard), die straks verwijst naar de agrarische geschiedenis van de plek.

Groen hart

Daarnaast moet het groene hart van de wijk gaan aansluiten op de oude vissershaven, de zogenoemde Brunneperhaven. Een oude aftakking van de IJssel waar vroeger de vissersschepen vertrokken.

Het huidige haventje wordt verbreed en krijgt ook een draaikom, waardoor het beter zichtbaar en bereikbaar is. Op het hele terrein worden nieuwe wandelpaden gerealiseerd.

De plannen voor de herinrichting zijn in nauw overleg met het samenwerkingsverband Brunnepe tot stand gekomen. Hierin zitten vertegenwoordigers van de stichting behoud Brunneper Bongerd, Behoud Erfgoed Brunnepe, de Bijenvereniging en de wijkvereniging Brunnepe-Hanzewijk.

De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer een half jaar in beslag nemen. Voor het hele project is een bedrag van 350.000 euro uitgetrokken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
KAMPEN
Deel dit artikel: