Raad van State herroept natuurvergunning, varkensproducent Beerzerveld na zes jaar terug bij af

De Raad van State heeft de natuurvergunning voor varkensproducent Handelshuis Schuttert in Beerzerveld herroepen. In 2015 gaf de provincie Overijssel de varkensproducent toestemming om een vleesvarkenshouderij aan de Beerzerhooiweg te wijzigen in een zeugenhouderij met zo'n 3500 fokzeugen. Zes jaar later is de producent terug bij af.

Stichting Leefbaar Buitengebied uit Geerdijk vocht de natuurvergunning vanaf het begin af aan. Bijgestaan door milieu-jurist Marcel Middelkamp uit Almelo maakte de stichting meermalen bezwaar en werden verschillende procedures gevolgd. De provincie Overijssel stelde zich al die tijd op het standpunt dat de vergunning terecht was verleend. Daar denkt de Raad van State anders over, bleek gisteren uit haar uitspraak.

Opnieuw beoordelen

"Als Schuttert alsnog een zeugenhouderij aan de Beerzerhooiweg wil vestigen, dan zal hij opnieuw een aanvraag moeten indienen bij de provincie", aldus Middelkamp uit. "De provincie moet die dan opnieuw beoordelen, volgens de huidige wetgeving en die is strenger dan in 2015. Wil zo'n aanvraag enige kans van slagen hebben, dan zal hij moeten aantonen dat hij stallen laat bouwen die maar weinig ammoniak uitstoten."

Met de uitspraak van gisteren grijpt de Raad van State voor de tweede keer hard in als het gaat om de procedure die is gevolgd bij de verstrekking van de natuurvergunning. Een eerste vergunning vernietigde de Raad, omdat de provincie de bezwaren van de stichting Leefbaar Buitengebied tegen die vergunning ten onrechte niet ontvankelijk had verklaard.

Inspraak verplicht

De uitspraak van de Raad van State van woensdag 14 juli, heeft volgens Middelkamp verstrekkende gevolgen hoe overheden om moeten gaan met het verlenen van natuurvergunningen. "Door deze uitspraak is vastgelegd dat het voortaan verplicht is om inspraak te bieden voordat een natuurvergunning wordt verleend."

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (14 juli 2021) bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning. Die verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn en het Verdrag van Aarhus. Verschillende overheden bieden op dit moment al inspraak, maar dit is voortaan verplicht en niet meer vrijblijvend. (bron: raadvanstate)

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
BEERZERVELD RAAD VAN STATE RECHTSZAAK
Deel dit artikel: