Nieuws

Moeder verwarde Zwolse overlastgever hekelt hulpverlening: "Er is te laat ingegrepen"

Gesloten huis overslastgever gaat in de verkoop
Gesloten huis overslastgever gaat in de verkoop © RTV Oost
“De hulpverlening heeft veel te lang gewacht en is tekort geschoten. Hij wordt nu geholpen, maar ik vind het vreselijk dat hij daarvoor eerst in de gevangenis terecht moest komen." Door haar verhaal te vertellen, wil de moeder van de verwarde man die veel overlast veroorzaakte aan de Praetoriusstraat in Zwolle anderen helpen.
Haar 31-jarige zoon zit sinds medio juni vast, nadat hij brand had gesticht in eigen woning in de Zwolse wijk Holtenbroek. De man is al een aantal jaar verslaafd aan de designerdrug 3MMC en heeft de afgelopen jaren voor veel overlast in de Zwolse wijk gezorgd. De overlast bestond uit het stichten van brandjes, gooien met spullen, schreeuwen en schoppen en het plegen van vernielingen in en rond zijn woning.
“Ik ben blij dat er, nu hij in de gevangenis zit, hulp komt en ik begrijp ook de opluchting in de buurt. Dat omwonenden weer rustig kunnen slapen. Het is nu goed afgelopen, maar je moet er toch niet aan denken dat hij zijn huis midden in de nacht in brand had gestoken, op het moment dat de buren en hun kinderen in de naastgelegen woningen lagen te slapen.”

Eerder ingrijpen

“Er was zeker sprake van overlast en onveilige situaties in de buurt”, zegt zijn moeder die RTV Oost heeft benaderd om anoniem haar kant van het verhaal te vertellen. “Maar ik vind het heel moeilijk om te accepteren dat hij nu pas hulp krijgt, nu de situatie volledig uit de hand is gelopen.” Daarmee doelt ze op het feit dat haar zoon momenteel vast zit op verdenking van de brandstichting in zijn eigen huis.
“Ik vind het vreselijk dat hij daarvoor eerst in de gevangenis terecht moest komen. Dit speelt al jaren en dit kon iedereen, inclusief de hulpverlenende instanties die hem de afgelopen jaren meermaals begeleid hebben, al veel langer zien aankomen. Ze hebben veel te weinig gedaan om het probleem goed aan te pakken en dit te voorkomen.”
Het openbaar ministerie heeft ons inmiddels laten weten dat hij momenteel in de gevangenis onderzocht wordt door een forensisch arts en een psychiater om zijn problematiek goed in kaart te brengen. Waarschijnlijk draait het er straks op uit dat hij na de rechtspraak een jaar lang gedwongen opgenomen gaat worden om van zijn verslaving af te komen. Wellicht dat hij daarna onder begeleiding van de reclassering naar een begeleid wonen situatie gebracht kan worden. Op zich zijn we daar blij mee, omdat hij dan eindelijk de hulp krijgt die hij zo hard nodig heeft. Maar het doet me verdriet dat hij daarvoor eerst in de gevangenis terecht moest komen.”

Signalen stonden al langer op rood

Ze legt uit dat haar zoon al jaren begeleid werd door de verslavingszorginstantie Dimence. Die kwamen ook bij hem thuis en hebben daar gezien dat het niet goed ging. Zo nu en dan werd hij dan voor korte tijd opgenomen, maar werd daarna ook weer vrij snel ontslagen en moest het dan thuis zelf verder uitzoeken.
“Ik zag hem steeds verder afglijden”, zegt zijn moeder. “De overlastsignalen, het stichten van brand, vernielingen van zijn eigen en andermans spullen zowel in als rond huis waren voor de hulpverlening en de gemeente steeds niet gevaarlijk genoeg om gedwongen in te grijpen.”
"We hebben daar als familie meermaals op aangedrongen, maar kregen dan als antwoord dat hij de hulp ook zelf moest willen. Maar iemand die verslaafd is, wil dat niet. Die werkt niet mee aan een vrijwillige opname”, zegt ze.
"Hij ziet zelf niet in dat het goed voor hem zou zijn en dus zag ik hem steeds verder wegglijden en ging zijn gedrag van kwaad tot erger.”

Wake up call

“Het is voor mij mede daarom onbegrijpelijk dat door de GGZ of de gemeente niet eerder ingegrepen is. Ze kunnen niet zeggen dat ze het niet wisten, iedereen zag het, iedereen heeft het ook aangekaart. Ik hoop dat ik me dit verhaal duidelijk maak dat het anders moet.”
Ze heeft naar aanleiding van de recente gebeurtenissen ook gesproken met burgemeester Peter Snijders. “De burgemeester was het met mij eens dat de hulpverlening in dit soort gevaarlijke situaties meer bevoegdheden zou moeten hebben en of krijgen om eerder in te kunnen ingrijpen. Ik hoop dat dit verhaal daaraan bijdraagt.”
Ze vervolgt: “ik ben heel vaak door de hulpverlenende instanties betrokken bij de (vrijwillige) behandelgesprekken over mijn zoon. Ik heb mijn zorgen en mijn hulpvragen gedeeld, maar heb daarbij vaak niet het gevoel gehad dat ik echt gehoord werd. Dit had wat mij betreft nooit zo ver mogen komen.”
De gemeente Zwolle reageert: "In het kader van privacy en in het belang van betrokkenen kunnen we als gemeente niet ingaan op individuele gevallen. De casus is bij ons bekend en we hebben begrip voor de impactvolle situatie."

Privacy betrokkene

Hulpverleningsinstantie Dimence is om een reactie gevraagd, maar kan vanwege de privacy van de betrokkene niet op individuele gevallen ingaan. Een woordvoerder kan slechts in het algemeen aangeven welke spagaat steeds terugkomt als het gaat om de psychiatrische- en verslavingshulpverlening:
We kunnen iemand die geen hulp wil niet zomaar dwingen
Woordvoerder Dimence

Behandelplan

“Nu hij in de gevangenis zit komt er ongetwijfeld een behandelplan en zal hij de komende paar jaar wel de begeleiding krijgen die hij zo hard nodig heeft.”
Het klopt dat het huis van de man verkocht gaat worden.
“Omdat zijn inkomen in de gevangenis volledig is weggevallen gaan we inderdaad zijn huis verkopen. Waar hij straks na zijn detentie en behandeling terecht komt weten we nog niet. Of het ooit weer goed met hem gaat komen ook niet. Ik hoop wel dat ik met mijn verhaal duidelijk heb kunnen maken dat er twee kanten zijn aan deze kwestie. Mijn zoon is tor nu toe in de pers afgeschilderd als een soort buurtterrorist, maar eigenlijk is het gewoon een jongen die in de psychische nood is geraakt en veel eerder gedwongen adequate hulp had moeten krijgen.”
Ze hoopt dat haar persoonlijke verhaal een wake up call is voor alle betrokken instanties. Op 4 augustus komt de zaak voor de rechter en wordt bepaald of het voorarrest van dertig dagen verlengd wordt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.