Nieuws

Renovatie monumentaal gemaal uit 1937 in Giethoorn is klaar

De werkzaamheden aan het gemaal zijn afgerond
De werkzaamheden aan het gemaal zijn afgerond © Eelco Kuiken
De restauratie en renovatie van het monumentale gemaal Halfweg in Giethoorn is afgrond. Met het gemaal, dat stamt uit 1937, kan het waterschap naar eigen zeggen sneller en beter reageren op verschillende weersomstandigheden.
De grondige opknapbeurt van gemaal Halfweg is, samen met de renovaties van gemaal Giethoorn en de gemalen Gelderingen en Wetering Oost, het sluitstuk van een nieuw gebiedsbeheerplan voor de polders rond Scheerwolde in de Kop van Overijssel. Een gebied van zo'n 9.200 voetbalvelden groot.
Het waterschap kan nu het peilbeheer in deze polder, dankzij de aanpassingen aan de vier omliggende gemalen, flexibel regelen. Dat is volgens het waterschap belangrijk in deze tijd waarin het klimaat extremer wordt.

Water in balans

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap in haar werkgebied 363 gemalen en 1.972 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.
Waterschap Drents Overijsselse Delta renoveert de komende jaren zestig verouderde gemalen en stuwen met behulp van duurzame, circulaire en modulaire oplossingen. De gemalen in Giethoorn vallen onder dit plan. De zestig gemalen en stuwen die worden vernieuwd, liggen verspreid door het hele werkgebied.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.